Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2018/1

Vnitřní trh EU vs. národní modely kodeterminace – známe všechna řešení?


[plný text (PDF)]

Václav Šmejkal

Soudní dvůr EU se v nedávném rozhodnutí případu Erzberger C-566/15 musel zabývat otázkou, zda jsou národně definovaná pravidla účasti zaměstnanců na řízení podniku (tzv. kodeterminace) v souladu s právem EU, zejména, zda neomezují volný pohyb pracovníků v rámci vnitřního trhu EU. Přestože v daném případě existenci omezení neshledal, nedal ve svém stručném rozhodnutí odpovědi na všechny otázky, které v souvislosti s tímto případem a s kodeterminací v přeshraničně působících podnikatelských skupin souvisejí. Článek se pokouší ukázat, pro jaké případy kodeterminace již máme v platném právu EU jasné odpovědi a pro které naopak nikoli. Celkově však provedená analýza vyznívá pro Soudní dvůr EU příznivě a jeho rozhodnutí hodnotí jako pragmatické, a tudíž i moudré.

Klíčová slova: Erzberger vs. TUI, kodeterminace, práva zaměstnanců, vnitřní trhu EU, volný pohyb pracovníků

Reference:
Bělina, M. a kol. Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck 2004.

Berger, B., Vaccarino, E. Codetermination in Germany – a role model for the UK and the US? The Bruegel Newsletter Oct 13, 2016. Dostupné z: http://bruegel.org/2016/10/codetermination-in-germany-a-role-model-for-the-uk-and-the-us/ [cit 11-07-2018].

Hellwig, H.J. German Corporate Co-Determination of Employees and EU Law. University of Oxford, Faculty of Law Business Law Blog 24 February 2017. Dostupné z: https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/02/german-corporate-co-determination-employees-and-eu-law [cit 11-07-2018]

Höpner, M. Weiss, M. Co-determination Under Threat: Blocking Social Europe. Social Europe 12 January 2017, Dostupné z: https://www.socialeurope.eu/co-determination-threat-blocking-social-europe [cit 11-07-2018].

Keijzer, T., Oost, O., van Ginneken, M., The ECJ Erzberger Case: An Analysis of German Co-Determination and EU Law. European Company Law journal, Vol. 14, No. 6 (2017)

Koldinská, K., Tomeš, I. Křepelka, F. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer 2018.

Krause, R. Acid Test ECJ. The EU Commission´s opinion on the TUI Case – A critical commentary. Hans-Böckler-Stiftung Co-Determination Report No 23., August 2016.

Mulder, J. The Law Concenring the Election of Employees´ Representatives in Company Bodies. Report in light of he CJEU case Konrad Erzberger v TUI AG C-566/15. Hans-Böckler-Stiftung Co-Determination Report No. 29, January 2017.

Radošovský, P. Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu - nutně použitelné normy, výhrada veřejného pořádku. ePrávo.cz 29. 12. 2003. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodne-pravo-v-zavazkovych-vztazich-z-mezinarodniho-obchodu-nutne-pouzitelne-normy-vyhrada-verejneho-poradku-22523.html [cit 11-07-2018].

Seidl-Hohenveldern, I. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání, Praha: ASPI Publishing, 2001.

Štenglová, L. Havel. B. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání, Praha: C.H. Beck 2017.

Wisskirchen, G. et al. Employee representation and co-determination rights in Europe. Practical Law Company, Labour and Employee Benefits Handbook 2010/11 Vol. 1.