Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2018/1

CETA jako model nové generace obchodních dohod mezi EU a vyspělými státy


[plný text (PDF)]

Lucie Bartošková

V souvislosti s pozastavením multilaterálních vyjednávání mezi členy Světové obchodní organizace v rámci posledního, tzv. Katarského kola, hledají vyspělé státy jiné cesty k prohloubení vzájemné ekonomické spolupráce. Příkladem tzv. „nové generace obchodních dohod“ je Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou, jejíž ustanovení vychází z mezinárodně uznávaných pravidel světového obchodního systému, nicméně v mnoha oblastech je výrazně přesahují. Cílem tohoto příspěvku je shrnout specifika obchodní a investiční dohody mezi EU a Kanadou včetně dynamiky vyjednávacího procesu a klíčových kapitol, která přináší významné změny pro evropské a kanadské podnikatele.

Klíčová slova: CETA, nová generace dohod o zóně volného obchodu, regionalismus, řešení investičních sporů, vyjednávací proces

Reference:
CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003. 709 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-804-5.

European Commission. Guide to the Comprehensive Economic and Trade Agreement. In: Publications Office of the European Union, 2017. ISBN 978-92-79-68000-7

HEALY, Teresa. Canadian and European Unions and the Canada—EU CETA Negotiations. Globalizations [online]. 2014, 11(1), 59-70. DOI: 10.1080/14747731.2014.860798. ISSN 1474-7731. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2014.860798

HÜBNER, Kurt et al. CETA: the Making of the Comprehensive Economic and Trade Agreement Between Canada and the EU. Notes de l’Ifri, 2016. ISBN 978-2-36567-550-5.

HÜBNER, Kurt. Europe, Canada and the Comprehensive Economic and Trade Agreement. New York: Routledge, 2011. Routledge studies in governance and change in the global era, 8. ISBN 9780415600286.

KUKUCHA, Christopher J. Provincial Pitfalls: Canadian Provinces and the Canada-EU Trade Negotiation. In: Hübner, Kurt (ed.), Europe, Canada and the Comprehensive Economic and Trade Agreement, New York, Routledge, 2011. Dostupné z: https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2010/Kukucha.pdfCouncil of the European Union. Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada, of the other part [online]. Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2015-INIT/en/pdf

České předsednictví Evropské unie. Deklarace o komplexní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Kanadou (2009) [online]. Dostupné z: http://www.eu2009.cz/scripts/modules/diary/action.php@id=3619.html

EEAS. EU-Canada relations [online]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13530/EU-Canada%20relations

European Commission. CETA chapter by chapter [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/

European Comission. Report presented today: Consultation on investment protection in EU-US trade talks. Press Release Database [online]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_cs.htm

European Comission. Statement on CETA. Karel De Gucht, European Commission for Trade. Strasbourg, 16 September 2014 [online]. Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152789.pdf

European Commission and the Government of Canada. Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership: A Joint Study by the European Commission and the Government of Canada [online]. Foreign Affairs and International Trade Canada. October, 2008. Dostupné z: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/eu-ue/study-etude.aspx?lang=eng

European Commission. Global Europe: Competing in the World: A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy [online]. COM (2006) 567 final, Brussels, 4 October 2006. Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130376.pdf

European Council. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part [online]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017

Eurostat. Foreign direct investment statistics [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obecné informace k investiční politice EU [online]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/investicni-politika-eu/obecne-informace-k-investicni-politice-eu--223700/

Rada Evropské unie. Společný nástroj k výkladu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a Evropskou unií a jejími členskými státy [online]. Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/cs/pdf

Standing Committee on International Trade. Negotiations Toward a Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada and the European Union. Rob Merrifield, chair, Ottawa: 2012. [online]. Dostupné z: http://canada-europe.org/en/pdf/Report%20of%20the%20Standing%20Committee%20on%20International%20Trade%20-%20March%202012%20.pdf

Statistics Canada. Canadian International Merchandise Trade Database [online]. Dostupné z: http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/section-section?lang=eng&dataTransformation=0&refYr=2016&refMonth=1&freq=12&countryId=101&usaState=0&provId=1&retrieve=Retrieve

Úřední věstník Evropské unie. Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé [online]. Dostupné z: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/38/oj

WTO. Principles of the trading system. [online]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm