Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2018/1

Migrační iniciativy v kontextu lákání zahraničních odborníků


[plný text (PDF)]

Renáta Čuhlová

Téma migrace patří k významně diskutovaným fenoménům nabývající na intenzitě zvláště v posledním desetiletí. Zároveň se migrace stává palčivou otázkou jak z hlediska států, které lidé opouští, tak také v zemích přijímajících imigranty. Přestože existuje celá řada problémů spjatých s migračními toky, tento článek se věnuje migraci kvalifikovaných osob. Text uvádí činitele, které v této komplexní problematice existují, a zároveň důvody národních proaktivních migračních programů, které zahraniční experty lákají. Dále článek představuje migrační politiku Evropské unie cílenou na kvalifikované cizince. Zaměřuje se pak na komparaci národních migračních nástrojů zemí, které mají bohatou migrační zkušenost – tj. Německo z pohledu evropského a USA v celosvětovém kontextu. Závěr nabízí zamyšlení nad dalším vývojem a možnou vzájemnou inspirací v tvorbě migračních nástrojů pro kvalifikované jedince.

Klíčová slova: EU, kvalifikovaní cizinci, migrace, Německo, USA, zelené karty

Reference:
BATISTA, C., A. LACUESTA and P. VICENTE, 2010. Testing the ‘Brain Gain‘ Hypothesis: Micro Evidence from Cape Verde [online]. IZA DP No. 5048. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: http://www.pedrovicente.org/brain.pdf

BAUER, T. K. and K. F. ZIMMERMANN, 1999. Assessment of Possible Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe [online]. IZA Research, Report No. 3. [cit. 2015-12-30] Dostupné z: http://www.iza.org/highlights/manage_highlights/docs/iza_report_03.pdf

BOGUE, D. J., 1952. A Methodological Study of Migration and Labor Mobility in Michigan and Ohio in 1947. 4th ed. Oxford: Scripps Foundation Studies in Population Distribution.

CASTLES, S., 2006. Back to the Future? Can Europe meet its Labour Needs through Temporary Migration? International Migration Institute IMI Working Papers. Oxford: IMI Oxford University.

CASTLES, S. and M. J. MILLER, 2009. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. 4th ed. New York: The Guilford Press. ISBN 1573-7829.

CONSTANT, A. F. and K. F. ZIMMERMANN. 2011. Circular and Repeat Migration: Counts of Exist and Years Away from the Host Country. Population Research and Policy Review, vol. 40, no. 4, pp. 495-515. ISSN 1573-7829.

COPPEL, J., J.-CH. DUMONT and I. VISCO, 2001. Trends in immigration and economic consequences. OECD, ISSN 1815-1973. DOI 10.1787/18151973.

ČUHLOVÁ, R., 2015. The Effectiveness of Migration Policies For Skilled Foreigners: A Case of the Czech Republic and Germany. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 353-359. ISBN 978–80–210–7861–1.

ČUHLOVÁ, R., 2017. Podniková mobilita lidského kapitálu a interkulturní prostředí. Disertační práce. Liberec: Technická univezita v Liberci, Ekonomická fakulta.

DRBOHLAV, D., 2001. Mezinárodní migrace obyvatelstva – pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). In Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Ed. ŠIŠKOVÁ, T. Praha: Portál, s. 17-30. ISBN 80-7178-648-9.

DRBOHLAV, D a Z. UHEREK, 2007. Reflexe migračních teorií. [online]. Sborník České geografické společnosti, roč. 112, č. 2, s. 125-141. [vid 2015-12-28]. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/illegal/clanky/Uherek-Teorie.pdf

EPSTEIN, G. S. and I. N. GANG, 2009. Ethnicity, Assimilation and Harassment in the Labor Market. Research in Labor Economics, vol. 79, pp. 67-90. ISSN 0147-9121.

EUROPEAN COMMISSION, 2016. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment [online]. Commission Staff Working Document. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_impact_assessment_part_6_en.pdf

EUROPEAN MIGRATION NETWORK, 2011. Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States [online]. European Migration Network. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/circular-migration/0a_emn_synthesis_report_temporary__circular_migration_final_sept_2011_en.pdf

EUROSKOP, 2018. Evropská unie a svět [online]. Euroskop. [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8915/sekce/evropska-unie-a-svet/

EUROSTAT, 2017. EU Blue Cards by type of decision, occupation and citizenship [online]. Eurostat. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nuishow.do?dataset=migr_resel&lang=en

ETZO, I., 2008. Internal migration: A review of the literature [online]. MPRA Paper, pp. 1-28. [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8783/1/MPRA_paper_8783.pdf

FEDERAL FOREIGN OFFICE, 2012. Immigration Act [online]. Federal Foreign Office. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht_node.html

GERMAN ECONOMIC INSTITUTE, 2017. Training and Education in the Main Countries of Origin. [online]. German Economic Institute [cit- 2018-02-28]. Dostupné z:

https://www.iwkoeln.de/en/studies/iw-reports/beitrag/kristina-stoewe-training-and-education-in-the-main-countries-of-origin.html

HARRIS, J. R. and M. P. TODARO, 1970. Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis. The American Economic Review, vol. 60, no. 1, pp. 126-142. ISSN 0002-8282.

HICKS, J. R., 1932. The Theory of Wages. London: Macmillan. ISBN 0333027647.

HUNT, J., 2010. Skilled Immigrants´ Contribution to Innovation and Entrepreneurship in the United States. OECD, Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries. DOI: 10.1787/9789264095830.

ILO, 2015. ISCO-08 Structure and preliminary correspondence with ISCO-88 [online]. International Labour Office. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm

IMF, 2000. Globalization: Threats or Opportunity. [online]. International Monetary Fund. [vid. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm

JENNISEN, R., 2007. Causality Chains in the International Migration Systems Approach. Population Research and Policy Review, roč. 26, č. 4, s. 411-436. ISSN 1573-7829. DOI: 10.1007/s11113-007-9039-4.

JUNGIUS, B., 2010. Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpečení: Německo [online]. Multikulturní centrum Praha. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/BJungius_Country_report_Germany_CZE.pdf

KLANARONG, N., 2003. Female International Labour Migration from Southern Thailand. Unpublished PhD Thesis, Population and Human Resources, Adelaride: University of Adelaide.

KOSTELECKÁ, Y., J. BERNAR a T. KOSTELECKÝ, 2007. Zahraničí migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění [online]. Praha. [cit. 2018-03-08]. Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/257_SS_07_06.pdf

KULU-GLASGOW, I., 1992. Motives and Social Networks of Interantional Migration Within the Context of the Systems Approach: A Literature Review. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Den Haag. Working paper no. 3.

LEE, E. S., 1966. Theory of Migration [online]. Demography, vol. 3, no. 1, pp. 47-57. ISSN 1533-7790. [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: http://www.students.uni-mainz.de/jkissel/Skripte/Lee.pdf

LEWIS, A. W., 1954. Economic development with unlimited supplies of labor. The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 22, no. 2, pp. 139-191. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x.

LOWELL, L. B. and A. FINDLAY, 2001. The Migration of highly skilled persons from developing countries: Impact and Policy Responses [online]. International Migration Papers, no. 44. Geneva: International Labour Office. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_201706.pdf

MASSEY, D. S., et al., 1998. World in Motion, Understanding International Migration at the End of the Millennium. New York: Oxford University Press. ISBN 0198294425.

MIGRATION POLICY INSTITUT, 2016. College-Educated Immigrants in the United States. [online]. Migration Policy Institut. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.migrationpolicy.org/article/college-educated-immigrants-united-states

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 2016. Německo: Ekonomická charakteristika země [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [cit. 2018-02-26]. Dostupné z:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html

MINISTRY OF THE INTERIOR OF GERMANY, 2014. Labour Migration [online]. Berlin: Ministry of the Interior of Germany. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Immigration/labour-migration/labour-migration_node.html

OECD, 2015. Recruiting Immigrant Workers: Germany 2015 [online]. OECD. [vid. 2018-01-30]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-germany_9789264189034-en;jsessionid=18heuo4ghutu0.x-oecd-live-02

OECD, 2006. From Immigration to Integration: Local Solutions to a Global Challenge [online]. OECD Publishing. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/publications/2006/green_2006_from_immigration_to_integration.pdfISBN 92-64-02895-1.

PELEŠKOVÁ, J., 2005. Nový německý zákon potvrzuje, že je Německo přistěhovaleckou zemí [online]. Praha: Multikulturní centrum Praha. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/novy-nemecky-zakon-potvrzuje-ze-je-nemecko-pristehovaleckou-zemi

PETERSEN, W. A General Typology of Migration. In: JANSEN, J. C. (ed.), 1970: Readings in the Sociology of Migration. Pergamon Press, Oxford, pp. 49-67. ISBN 9781483155128.

PYTLÍKOVÁ, M., 2014. Nedostatek vysoce kvalifikovaných profesionálů má řešení [online]. Eduin. [cit. 2018-01-23]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/clanky/nedostatek-vysoce-kvalifikovanych-profesionalu-ma-reseni/

REGETS, M. C., 2002. Research and Policy Issues in High-Skilled International Migration: A Perspective with Data from the United States. [online]. Institute for the Study of Labour, Discussion Paper No. 366. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp366.pdf

REUTERS, 2014. U. S. proposes immigration rules to help high-skilled workers. [online]. Washington: Reuters. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2014/05/06/us-usa-immigration-regulations-idUSBREA450QL20140506

SCHROTH, J. and R. STOJANOV, 2011. Brain drain / Brain gain / Brain circulation [on-line]. Migrace a rozvoj: Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. [cit. 2018-03-08]. ISBN 978-80-87404-10-2. Dostupné z: http://www.iom.cz/files/Migrace_a_rozvoj-MONOGRAFIE.pdf

STARK, O. and D. E. BLOOM, 1985. The new economics of labor migration. American Economic Review, vol. 75, no. 2, pp. 173-178. ISSN 0002-8282.

STATISTICHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND, 2017. Population by migrant status and citizenships [online]. Berlin: Statistiches Bundesamt Deutschland. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z:

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Population.html

SUMPTION, M., 2012. Visas for Entrepreneurs: How Countries are Seeking Out Immigrant Job Creators [online]. Washington: Migration Policy Institut. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: http://www.migrationpolicy.org/article/visas-entrepreneurs-how-countries-are-seeking-out-immigrant-job-creators

SZALÓ, C., 2007. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK. ISBN 9788073251369.

TODARO, M. P. and S. C. SMITH, 2006. Economic Development. Boston: Addison Wesley. ISBN 1408284472.

ÚŘAD VLÁDY ČR, 2016. (Chmelař, A., S. Volčík, A. Nechuta, P. Haratyk, O. Holub.) Pracovní mobility v EU v české perspektivě. [online]. Praha: Úřad vlády ČR. [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/160331-Mobilita.pdf

U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2016. U. S. Citizenship and Immigration Services. [online]. U. S. Department of Homeland Security. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: https://www.uscis.gov/

VARTIAINEN, P., P. PITKANEN, M. M. B. ASIS, P. RAUNIO and M. KOSKELA, 2016. From the Philippines to Finland: Nurses’ Expectations and Finnish Realities. [online]. Journal of Population and Social Studies, vol. 24, no. 1, pp. 30-46. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://languageforwork.ecml.at/Portals/48/database-documents/JPSS-v24n1_Vartiainen_Filipino_nurses.pdf

VAVREČKOVÁ, J., et al, 2006. Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil [online]. Praha: VÚPSV [cit. 2018-02-13]. ISBN 80-87007-00-X. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/MSVavpu.pdf

WORD BANK, 2017. Population, total. [online]. The World Bank. [cit. 2018-03-23]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

ZIMMERMANN, K. F., 1995. Tackling the European migration problem. The Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 2, pp. 45-62. ISSN 0895-3309. DOI: 10.1257/jep.9.2.45.