Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2018/1

Mezinárodní srovnání výkonu profese daňového poradce ve vybraných zemích


[plný text (PDF)]

Jan Tuček, Jana Skálová

Článek je zaměřen na podmínky pro výkon profese daňového poradce v Evropské unii. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumány profesní organizace daňových poradců v zemích, které mají stejně jako Česká republika speciální zákon pro regulaci této profese. V druhé skupině vybraných členských států není daňové poradenství regulováno zvláštním zákonem a poskytovat daňově poradenské služby tedy může bez omezení jakákoli osoba domácí nebo zahraniční. Z dotazníkového šetření však také vyplynulo, že i v zemích, kde není poradenství regulováno zvláštním zákonem, existují profesní organizace, v nichž je členství podmíněno prokázáním určité výše znalostí. Členství v těchto organizacích je na dobrovolné bázi a její členové mají výsadu používat zvláštního profesního titulu s tímto členstvím spojeného. Tyto samoregulační profesní organizace se často chovají obdobným způsobem a vyžadují podobné podmínky jako profesní organizace ve vybraných zemích, kde je daňové poradenství považováno za regulovanou činnost. Jedná se zejména o prokázání znalostí při vstupu do profese a tlak na jejich udržování i při vykonávání daňového poradenství v průběhu let.

Klíčová slova: daňové poradenství, daňový poradce, kontinuální profesní vzdělávání, mlčenlivost, profesní komora

JEL klasifikace: H71, M48

Reference:
Mezinárodní srovnání výkonu profese daňového poradce ve vybraných zemíchProfesní sdružení

CFE, webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. http://taxadviserseurope.org/

Camera Consultantilor fiscali. Rumunská komora daňových poradců úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018].

Irish Tax Institute. webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. http://www.taxinstitute.ie/

Krajowa Izba Doradców Podatkowych, webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. https://krdp.pl/

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. https://www.nob.net/

Slovenská komora daňových poradcov. webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. https://www.skdp.sk/.

The Chartered Institute of Taxation (CIOT). webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. https://www.tax.org.uk/homepage

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Komora daňových poradců Slovinska. webové stránky, úvod [online]. [cit. 15. 5. 2018]. http://www.davki.org/default.aspx