Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/2

Evropský diskurz o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou


[plný text (PDF)]

Lukáš Tichý

Článek zkoumá energetické vztahy mezi Evropskou unií a jejím východním sousedem Ukrajinou, přičemž hlavní důraz je položen na diskursivní formaci, která určuje převládající výklad vztahů obou aktérů. V návaznosti na analýzu 103 textových jednotek, publikovaných jednotlivými unijními orgány a vybranými vedoucími představiteli EU, hlavním cílem článku je na základě identifikace hlavních diskursivních komplexů analyzovat energetický diskurz EU vůči Ukrajině a v rámci tohoto diskurzu interpretovat jeho obsah, hlavní témata a percepci Ukrajiny ze strany EU. Z časového hlediska se článek soustředí na roky 2004–2009, tj. období první Barrosovy Komise, kdy došlo k řadě významných a podstatných událostí, které výrazným způsobem ovlivnily energetické vztahy mezi EU a Ukrajinou.

Reference:
1) AALTO, P. (ed, 2008). The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security. University of Tampere: Ashgate.

2) BÖHME, D. (2011). EU-Russia Energy Relations: What Chance for Solutions? A Focus on the Natural Gas Sector. Potsdam: Iniversitätverlag Potsdam.

3) BRAUN, V. – CLARKE, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, roč. III, č. 2/2006, s. 77–101.

4) FAIRCLOUGH, N. (1992). Discourse and Social Change. Textual analysis for social research. Cambridge: Policy Press.

5) GAZIZULLIN, I. – LOZOVY, L. (2011). Ukraine´s Gas Market: The European Rules against Russian Apetite. Kyiv: International Centre for Policy Studies.

6) HURD, I. (2008). Constructivism. In: GOODIN, R., E. (ed). The Oxford Handbook of International Relations. Oxford University Press, s. 298–316.

7) HYNEK, N. – STŘÍTECKÝ, V. (2010a). Energetická bezpečnost podle českých atlantistů. In: DRULÁK, P. – STŘÍTECKÝ, V. (eds.). Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,

s. 80–101.

8) HYNEK, N. – STŘÍTECKÝ, V. (2010b). Český diskurz o protiraketové obraně a národní zájem. Mezinárodní vztahy, roč. VL, č. 1/2010b, s. 5–32.

9) HYNEK, N. – STŘÍTECKÝ, V. (2010c). The Fortunes of the Czech Discourse on the Missile Defense. In: DRULÁK, P. – BRAUN, M. (eds). The Quest for the National Interest. A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010c, s. 87–104.

10) JOHNSTONE, B. (2012). Discourse Analysis (Introducing Linguistics). Oxford: Blackwell.

11) KRATOCHVÍL, P. – DRULÁK, P. a kol. (2009). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

12) KRATOCHVÍL, P. – TICHÝ, L. (2012). Diskurz Evropské unie o energetických vztazích s Ruskou federací. Politologický časopis, roč. IXX, č. 2/2012, s. 95–112.

13) KRATOCHVÍL, P. – TULMETS, E. (2010). Constructivism and Rationalism in EU External Relations. The Case of the European Neighbourhood Policy. Baden-Baden: Nomos.

14) KUCHŇKOVÁ, P. (2010). Vývoj vztahů Ruské federace a Evropské unie v kontextu problematiky energetické bezpečnosti, disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, nepublikováno.

15) LESHCHENKO, O. (2012). Ukraine’s energy relations with the EU: implications for competition. Gorshenin Institute. Dostupné na http://gorshenin.eu/news/ 135_ ukraines_energy_relations_with.html.

16) McNABB, D., E. (2004). Research Methods for Political Science. Quantitative and Qualitative Methods. Armonk, New York and London, England: M. E. Sharpe.

17) MILLIKEN, J., L. (1999). The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods. European Journal of International Relations, roč. V, č. 2/1999, s. 225–254.

18) MILOV, V. (2006). The Use of Energy as a Political Tool. EU-Russia Centre Review, roč. I, č. 1/2006, s. 12–22.

19) MILOV, V. (2008). Russia and the West – The energy factor. Institute français des relations internationales + Center for Strategic and International Studies.

20) MONAGHAN, A. (2006). Dilemma energetičeskoj bezopasnosti. Pro et Contra, roč. X, č. 2-3/2006, s. 16–32.

21) MONAGHAN, A. (2007). Russia and Security of Europe‘s Energy Supplies: Supplies Security in Diversity? Defence Academy of the United Kingdom: Conflict Studies Research Centre.

22) PHILLIPS, N. – HARDY, C. (2002). Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. London: Sage Publication.

23) PROEDROU, F. (2007). The EU-Russia Energy Approach under the Prism of Interdependence. European Security, roč. XVI, č 3-4/2007, s. 329–355.

24) PROEDROU, F. (2010). Sensitivity and Vulnerability Shifts and the New Energy Pattern in the EU-Russia Gas Trade. Studia Diplomatica, roč. LXIII, č. 1/2010, s. 95–104.

25) PROEDROU, F. (2012). EU Energy Security in the Gas Sector. University of Tampere: Ashgate.

26) RADCHENKO, V. V. (2011). 2010 for Ukrainian Oil and Gas Sector in Review. The Ukrainian Journal of Business Law, 5 May 2011.

27) RAZUMKOV CENTRE (2008). Gas Markets of the EU and Ukraine: Problems of Development and Integration. National Security & Defence, roč. IX, č. 8/2008, s. 2–39. Dostupné na www.razumkov.org.ua/eng/journal.php?y=2008&cat=122.

28) RAZUMKOV CENTRE (2009). Diversification projects in Ukraine’s energy sector: state, problems and ways of achievement. National Security & Defence, roč. X, č. 6/2009, s. 2–53. Dostupné na www.razumkov.org.ua/eng/journal.php?y= 2009&cat=148.

29) RAZUMKOV CENTRE (2010). Ukraine-Russia relations in the energy sector. National Security & Defence, roč. XI, č. 6/2010, s. 2–51. Dostupné na www.razumkov.org.ua/eng/journal.php?y=2010&cat=157.

30) RAZUMKOV CENTRE (2012). EU-Ukraine-Russia relations: problems and prospects. National Security & Defence, roč. XIII, č. 4-5/2012, s. 2-54. Dostupné na www.razumkov.org.ua/eng/journal.php?y=2012&cat=173.

31) REUS-SMIT, Ch. (2009). Constructivism. In: BURCHILL, S. Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan.

32) SCHIFFRIN, D. et al. (2011). The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing.

33) TICHÝ, L. (2011). Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu. Středoevropské politické studie, roč. XIII, č. 2-3/2011, s. 189–219.

34) VICHOS, I. (2012). A Background Analysis of EU-Ukraine Energy Relations. Universities of Aegean and Aix-Marseille. Dostupné na www.ekemeuroenergy.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=152:a-background-analysis-of-eu-ukraine-energy-relations&catid=49:eu-policies-&Itemid=66.Seznam dokumentů, projevů a rozhovorů

35) BARROSO, J., M., D. (2006a). Opening Speech External Energy Conference. SPEECH/06/711, Brussels, 20 November 2006a.

36) BARROSO, J., M., D. (2006b). EU-Japan – a Mature Relationship with Untapped Potential Tokyo Chamber of Commerce. SPEECH/06/243, Brussels, 21 April 2006b.

37) BARROSO, J., M., D. (2006c). From Pittsburgh to Lisbon: reform in times of change. Rededication of EU Centre of Excellence, University of Pittsburgh. SPEECH/06/74, Brussels, 10 February 2006c.

38) BARROSO, J., M., D. (2007). Shared challenges, shared futures: Taking the neighbourhood policy forvard. European Neighbourhood Policy Conference. SPEECH/07/502, Brussels, 3 September 2007.

39) BARROSO, J., M., D. (2008). A Letter from Brussels to the Next President of the United States of America 2008 Paul-Henri Spaak Lecture, Harvard University. SPEECH/08/455, Brussels, 24 September 2008.

40) BARROSO, J., M., D. (2009a). Speech of President Barroso at Conference on Modernisation of Ukraine’s Gas Transit System Joint EU-Ukraine International Investment Conference on The Modernisation of Ukraine’s Gas Transit System. SPEECH/09/138, Brussels, 23 March 2009a.

41) BARROSO, J., M., D. (2009b). European Energy Policy for the 21st century. BDEW Conference Berlin. SPEECH/09/31124, Brussels, June 2009b.

42) BARROSO, J., M., D. (2009c). Presentation of the Czech Presidency´s programme in European Parliament – debate. Strasbourg, 14 January 2009c.

43) BARROSO, J., M., D. (2009d). Statement of President Barroso on the resolution of the Ukraine-Russia Gas Dispute Press point. SPEECH/09/12, Brussels, 20 January 2009d.

44) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. (2005). EU-Ukraine Summit – Joint Statement, 15222/05, Kiev, 1 December 2005.

45) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2007). EU-Ukraine Summit – Joint Statement, 12927/07, Kiev, 14 September 2007.

46) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2008). EU-Ukraine Summit – Joint Statement, 12812/08, Paris, 9 September 2008.

47) EUROPEAN COMMISSION (2004). European Neighbourhood Policy. Country Report: Ukraine – Commission Staff Working Document. Brussels, 12 May 2004.

48) EUROPEAN COMMISSION (2005a). Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy between the European Union and Ukraine. Brussels, February 2005a.

49) EUROPEAN COMMISSION (2005b). EU-Ukraine Action Plan. Brussels, February 2005b.

50) EUROPEAN COMMISSION (2006). External policy to serve Europe‘s energy interest. Paper from Commission/SG/HR for the European Council, S160/06, Brussels.

51) EUROPEAN COMMISSION (2007). Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament. An Energy Policy for Europe. Brussels, 10 January 2007.

52) EUROPEAN COMMISSION (2008a). Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007. Progress Report Ukraine – Commission Staff Working Document. Brussels, 3 April 2008a.

53) EUROPEAN COMMISSION (2008b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions. Second Strategic Energy Review. An EU Energy Security and Solidarity Action Plan. Brussels, 13 November 2008b.

54) EUROPEAN COMMISSION (2009). Joint EU-Ukraine International Investment Conference on the Modernisation of Ukraine´s Gas Transit System. Brussels, 23 March 2009.

55) EUROPEAN COUNCIL (2007). Action Plan (2007–2009) Energy Policy for Europe (EPE). European Council, 8-9 March 2007.

56) EUROPEAN PARLIAMENT (2004). Final Statement and Recommendations. 7th Meeting EU-Ukraine PCC, Brussels, 16-17 February 2004.

57) EUROPEAN PARLIAMENT (2008). Final Statement and Recommendations of the Ukraine-EU PCC. 10th Meeting, Brussels, 26-27 February 2008.

58) FERRERO-WALDNER, B. (2005). Interview by Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner.“Economic News”, 1 December 2005.

59) FERRERO-WALDNER, B. (2006a). European Neighbourhood Policy Swedish Institute for International Affairs and the European Commission Representation in Sweden. SPEECH/06/149, Brussels, 7 March 2006a.

60) FERRERO-WALDNER, B. (2006b). Managing Globalisation – the case for a European foreign policy. Chatham House Members Meeting. SPEECH/06/75, Brussels, 10 February 2006b.

61) FERRERO-WALDNER, B. (2007). Slovenia‘s upcoming presidency Ambassadors’ Conference of the Republic of Slovenia. SPEECH/07/522, Brussels, 11 September 2007.

62) FERRERO-WALDNER, B. (2009a). East European Energy efficiency

& Environmental Partnership East European Energy efficiency & Environmental Partnership, Donors Conference Stockholm. SPEECH/09/558, Brussels, 26 November 2009a.

63) FERRERO-WALDNER, B. (2009b). EU-Ukraine: Partners for securing gas to Europe. Welcoming remarks, International investment conference on the modernisation of Ukraine’s gas transit system. SPEECH/09/137, Brussels, 23 March 2009b.

64) FERRERO-WALDNER, B. (2009c). Trust in Russia and Ukraine is distorted. Russia Today, 22 May 2009c.

65) PIEBALGS, A. (2006a). EU – Ukraine Common Energy Challenges. Conference on Electricity Sector of Ukraine – Status and Plans ahead. SPEECH/06/132, Brussels, 28 February 2006a.

66) PIEBALGS, A. (2006b). Speaking Notes welcoming the agreement between Gazprom and Naftogaz. Joint Press Conference with Mr Bartenstein, Austrian Federal Minister for the Economy and Labour. SPEECH/06/1, Brussels, 4 January 2006b.

67) PIEBALGS, A. (2006c). Security of energy supplies, particularly gas - debate in European Parliament. Strasbourg, 17 January 2006c.

68) PIEBALGS, A. (2006d). EU-China electricity: Developing secure and reliable energy supplies Eurelectric-China Electricity Council Workshop. SPEECH/06/110, Brussels, 21 February 2006d.

69) PIEBALGS, A. (2006e). A Common Energy Policy for Europe EU Energy Policy and Law Conference. SPEECH/06/161, Brussels, 9 March 2006e.

70) PIEBALGS, A. (2007). Nabucco pipeline and security of supply Speech at the High Level Conference on Nabucco. SPEECH/07/531, Brussels, 14 September 2007.

71) PIEBALGS, A. (2008). Energy Security in the Baltic Sea Region Speech at the Baltic Sea Regional Business Forum (Plenary Session: Energy Security). SPEECH/08/296, Brussels, 3 June 2008.

72) PIEBALGS, A. (2009a). EU-Ukraine Energy Security. Opening speech at the International Investment Conference on the Rehabilitation of Ukraine’s Gas Transit Network. SPEECH/09/146, Brussels, 23 March 2009a.

73) PIEBALGS, A. (2009b). Gas Supply Situation Exchange of views in the EP Committee on Industry, Research and Energy (ITRE). SPEECH/09/382, Brussels, 2 September 2009b.

74) PIEBALGS, A. (2009c). Gas supplies by Russia to Ukraine and the EU - debate in European Parliament. Strasbourg, 14 January 2009c.

75) PIEBALGS, A. (2009d). Naše energetika není bezpečná. ČT24, 31. ledna 2009d.

76) REHN, O. (2008a). Europe‘s smart power in its region and the world. Speech at the European Studies Centre, St Antony‘s College, University of Oxford. SPEECH/08/222, Brussels, 1 May 2008a.

77) REHN, O. (2008b). The EU – from civilian power to premier league security policy player? Forum of Heads of Mission. SPEECH/08/399, Brussels, 27 August 2008b.

78) REHN, O. (2008c). 2009: Year of the Western Balkans and the Eastern Europe Partnership. SPEECH/08/556, Brussels, 23 October 2008c.

79) REHN, O. (2009a). European elections and the challenges ahead Talviareena. SPEECH/09/52, Brussels, 10 February 2009a.

80) REHN, O. (2009b). The EU Enlargement Process and Europe‘s Role in the World, Princeton University. SPEECH/09/411, Brussels, 24 September 2009b.