Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/3

Comparison of Market Openness of Brazil, Russia, India and China and of the Central and Eastern European Countries


[plný text (PDF)]

Ilya Bolotov, Kateřina Gajdušková

Článek porovnává otevřenost trhů Brazílie, Ruska, Indie a Číny s otevřeností zemí střední a východní Evropy. Komparace je prováděna v relativním vyjádření v podobě základní/vizuálníanalýzy obchodní a investiční otevřenosti a také jako identifikace jejich determinant pomocí kointegračního panelového regresního modelu s fixními efekty. Článek ukazuje, že Brazílie, Rusko, Indie a Čína jsou méně otevřenými ekonomikami s odlišnými faktory ovlivňujícími tuto otevřenost, ale jsou na jinou stranu homogennější skupinou než země střední a východní Evropy. Článek proto představuje přínos pro porovnání regionů Evropa-Asie a s nejvyšší pravděpodobností je také první studií na zkoumané téma.

Klíčová slova: BRIC, kointegrace, otevřenost trhu, panelová regrese, přímé zahraniční investice, SVE, zahraniční obchod

Reference:
1) ARLT, J. (1997). Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad. In: Politická ekonomie, 1997, No. 2.

2) BOLOTOV, I. (2012a). Foreign Capital Inflow Structure: Theoretical Explanation and Connection with Macroeconomic Indicators in the years 2008 and 2009. In: Aktualnye problemy ekonomiki i prava, 2012, No. 3, pp. 67–72.

3) BOLOTOV, I. (2012b). Světová finanční krize a její dopady na ekonomiku Ruské federace. Ph.D. thesis, University of Economics, Prague, 2012.

4) BOLOTOV, I. – EVAN, T. (2012). The Reasons of the Weak Relation between Foreign Direct Investment and Corruption: a Theoretical and Econometric Explanation. In: Prague Economic Articles, accepted for publication.

5) BOS, J. – VAN DE LAAR, M. (2004). Explaining Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: an Extended Gravity Approach. Netherlands Central Bank, August 2004.

6) ČAJKA, R. (2012). Economic development of Latvia and other two Baltic countries during and after the financial and economic crisis. In: Scientia et Societas, 2012, Vol. VIII, No. 3, pp. 44–55.

7) ČERNOŠA, S. (2002). Vnitroodvĕtvový obchod a vliv rozdílů ve velikostizemí – na případu Slovinska a České republiky (Intra-Industry Trade and Geographical Size Differences between Slovenia and the Czech Republic). In: Finance a úvěr, 2012, Vol. 52, No. 6, pp. 355–370.

8) CHOI, I. (2001). Unit root tests for panel data. In: Journal of International Money and Finance, Vol. 20, No. 2, pp. 249–272.

9) DAMIJAN, J. – KOSTEVC, Č. – ROJEC, M.(2013). Bright past, shady future? Past and potential future export performance of CEE countries

in a comparative perspective. LICOS Discussion Paper Series, 2013, No. 334/2013.

10) DICKEY, D. A. – FULLER, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. In: Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, pp. 427–431.

11) FUNG, K.C. – KORHONEN, I. – LI, K. – NG, F. (2008). China and Central and Eastern European Countries: Regional networks, global supply chain or international competitors? BOFIT Discussion articles, 2008, No. 9.

12) GAJDUŠKOVÁ, K. (2010). Dopad světové ekonomické krize na přímé zahraniční investice v zemích střední a jihovýchodní Evropy. In: Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, 2010, Vol. IV, No. 20, pp. 1–26.

13) GOLDMAN SACHS (2001). Building Better Global Economic BRICs. November 2001.

14) GOLDMAN SACHS (2003). Dreaming with BRICs: The Path to 2050. October 2003.

15) GOLDMAN SACHS (2005). How Solid are the BRICs? December 2005.

16) GOLDMAN SACHS (2007a). India’s Urbanization: Emerging Opportunities. July 2007.

17) GOLDMAN SACHS (2008a). Building the World: Mapping Infrastructure Demand. April 2008.

18) GOLDMAN SACHS (2008b). Ten Things for India to Achieve its 2050 Potential. June 2008.

19) GOLDMAN SACHS (2009a). BRICs Lead the Global Recovery. May 2009.

20) GOLDMAN SACHS (2009b). The BRICs as Drivers of Global Consumption. August 2009.

21) GOLDMAN SACHS (2009c). The BRICs Nifty 50: The EM & DM winners. November 2009.

22) GOLDMAN SACHS (2009d). The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis. December 2009.

23) GOLDMAN SACHS (2010a). BRICs at 8. March 2010.

24) GOLDMAN SACHS (20110b). Is this the “BRICs Decade”? May 2010

25) GOLDMAN SACHS (2011a). Population Growth and Ageing in the BRICs. May 2011.

26) GOLDMAN SACHS (2011b). The BRICs Remain in the Fast Lane. June 2011.

27) GOLDMAN SACHS (2011c). A Progress Report on the Building of the BRICs. July 2011.

28) GUTTMANN, S. – RICHARDS, A. (2006). Trade openness: an Australian perspective. Journal compilation. Australian Economic Papers, 2006,

Vol. 45, No.3, pp. 188–203.

29) HERITAGE FOUNDATION (2012). Trade Freedom [online] [cit. 20.12.2012]. Retrieved from: www.heritage.org/index/trade-freedom.

30) IMD (2011). The World Competitiveness Scoreboard 2011.

31) IMD (2012). The World Competitiveness Scoreboard 2012.

32) IMF (2010). World Economic Outlook September 2010.

33) IMF (2011). World Economic Outlook September 2011.

34) IMF (2012). World Economic Outlook October 2012.

35) KALÍNSKÁ, E. (2001). Přímé zahraniční investice a jejich úloha v regionu střední a východní Evropy. In: Zemědělec, 2001, Vol. II, No. 10, pp. III–IV. Příloha Evropská unie.

36) KALÍNSKÁ, E. et al. (2010). Mezinárodní orchid v 21. století. Prague: Grada Publishing, 2010.

37) KEYNES, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936.

38) KAO, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. In: Journal of Econometrics, Vol. 90, pp 1–44.

39) NEWEY, W. K. – WEST, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix.Econometrica, Vol. 55, No. 3, pp. 703–708.

40) PLCHOVÁ, B. (2007). Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1285-3.

41) SQUALLI, J. – WILLSON, K. (2006). A New Approach to Measuring Trade Openness. EPRU, Zayed University, May 2006. Working Article

No. 06-07.

42) SCHWERT, G. W. (1988). Tests For Unit Roots: A Monte Carlo Investigation. National Bureau of Economic Research, NBER, Technical Working Papers, 1988, No. 0073.

43) SRHOLEC, M. (2004). Přímé zahraniční investice v České republice: teorie a praxe v mezinárodním srovnání. Prague: Linde, 2004.

44) STARODUBROVSKIJ, V. (2011). Ternistyj put’ vykhoda iz krises: rossijkaya ehkonomika v 2010 goud. Ehkonomicheskaya politika. 2011, No. 2.

pp. 144–199.

45) UNCTAD (2010a). World Investment Report 2010.

46) UNCTAD (2010b). World Investment Prospects Survey 2010–2012.

47) UNCTAD (2011). World Investment Report 2011

48) UNCTAD (2012). World Investment Report 2012.

49) WB (2010). World Developement report 2010.

50) WB (2011). World Developement report 2011.

51) WB (2012). World Developement report 2012.

52) WEF (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012.

53) WEF (2012). Global Competitiveness Report 2012–2013.

54) WTO (2010). WTO Press Release from March, 26th, 2010.

55) WTO (2011). WTO Press Release from April, 7th, 2011.

56) WTO (2012). WTO Press Release from April, 12, 2012.