Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/3

Zhodnocení pokroku Asijsko-evropského setkání 2010–2012


[plný text (PDF)]

Vladimír Beroun

S poukazem na současnou intenzivní ekonomickou euroasijskou spolupráci a prohlubující se interregionalismus je tématem článku Asijsko-evropské setkání (Asia-Europe Meeting, ASEM) a jeho aktuální vývoj. Autor se zabývá otázkou, do jaké míry zaznamenal ASEM pokrok ve formulaci svých cílů a priorit. Protože literatura není jednotná o stavu tohoto procesu a zaměřuje se především na budoucí postavení aktérů, je provedena elementární komparační kvalitativní analýza závěrečných předsednických prohlášení z posledních dvou summitů (ASEM8 z roku 2010 a ASEM9 z roku 2012). Autor se pokouší rozkrýt, zda došlo k formálnímu pokroku ve vzájemné spolupráci Evropa-Asie. Vychází ze shody, že ASEM je svým charakterem nezávazného mezivládního dialogu a širokým záběrem prioritních oblastí kulturou konsenzu, čemuž odpovídá i míra konkretizace cílů a priorit. Jako poměřovací základna je použito závěrečné Předsednické prohlášení ASEM8.

Klíčová slova: ASEAN, ASEM, bezpečnost, interregionalismus, opatření na budování důvěry, triadická rovnováha

Reference:
Tištěné zdroje:

1) BERSICK, S. – VAN DER VELDE, P. (2011). The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture: The Eighth ASEM Summit in Brussels (2010). Amsterdam University Press.

2) BUZAN, B. (1998). The Asia-Pacific : What Sort of Region in What Sort of World?. In MCGREW, Anthony G. Asia-Pacific in the New World Order.

3) BUZAN, B. – WÉVER, O. – DE WILDE, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

4) CAMMACK, P. – RICHARDS, G. A. (1999). Introduction: ASEM and Interregionalism. In: Journal of the Asia Pacific Economy. Vol. 4, No. 1, s. 1–12.

5) FRIEDBERG, A. (1994). Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia. In: International Security. 1993/1994, roč. 18, č. 3, s. 5–33.

6) HAAS, E. B. (1971). The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing. Lindberg: L. N. and Scheingold, s. 607–609.

7) HÄNGGI, H. (1999). ASEM and the Construction of the New Triad. Journal of the Asia Pacific Economy. Vol. 4, No. 1, s. 56–80.

8) CHEN, Z. (2005). NATO, APEC and ASEM: Triadic Interregionalism and Global Order. In: Asia Europe Journal.

9) LUND, M. S. (1996). Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy. Washington: United States Institute of Peace Press, s. 37.

10) MOLS, M. (1981). Integration und Kooperation in Lateinamerika. Ferdinand Schöningh.

11) MÜRLE, H. (1998). Global Governance: Literaturbericht und Firschungsfragen. INEF Report. Duisburg, Institut für Entwicklung und Frieden (Institute for Development and Peace), Gerhard-Mercator Universität/Gesamthochschule, vol. 32, s. 5.

12) NYE, JR, J. S. (1968). International Regionalism. Boston: Little Brown and Company.

13) NYE, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.

14) PALMER, N. D. (1991). The New Regionalism in Asia and the Pacific. Lexington : Lexington Books.

15) POLLACK, J. (2007). U.S. Strategies in Northeast Asia : A Revisionist Hegemon. In: KIM, B.-K. – JONES, A. Power and Security in Northeast Asia. New York: Rienner, 2007, s. 55–98.

16) RITTBERGER, V. (1997). International Conference Diplomacy: A Conspectus. In: BOISARD, M. A. – CHOSSUDOVSKY, E. M. – LEMOINE. J. Multilateral Diplomacy/LA Diplomatie Multilaterale: The United Nations System at Geneva/Le Systéme Des Nations Unies a Geneve. Geneva: Springer.

17) ROLOFF, R. (1998). Globalisierung, Regionalisierung und Gleichgewicht. In: MASALA, C. – ROLOFF, R. (eds.) Herausforderungen der Realpolitik. Köln: SYH-Verlag, s. 61–94.

18) STEINER, T. D. (2000). Europe Meets Asia : ‘Old’ vs. ‘New’ Inter-Regional Cooperation and ASEM’s Prospects. The Hebrew University of Jerusalem.

19) TSARDANIDIS, Ch. (2005). The BSEC: From New Regionalism to Inter-regionalism? Agora Without Frontiers, Vol. 10, No. 4, s. 364.Primární dokumenty:

20) Brussels Declaration (ASEM8): “Towards More Effective Global Economic Governance”, Brussels, 5 October 2010.

21) Chair’s Statement of the 8th Asia-Europe Meeting: “Greater well-being and more dignity for all citizens”. Brussels, 4-5 October 2010.

22) Chair’s Statement of the 9th ASEM Summit: “Friends for Peace, Partners for Prosperity”. Vientiane, Lao PDR, 5–6 November 2012.

23) Towards a New Asia Strategy: Communication from the Commission to the Council. In: COM (94) 314. Brusel: Commission of the EC, 1994.Elektronické a ostatní zdroje:

24) ASEM InfoBoard [online]. 2012 [2012-12-26]. About ASEM. Dostupné z www.aseminfoboard.org.

25) Daily Mail [online]. 2011-06-04 [2012-12-27]. How China owns $1.2TRILLION of American deficit. Dostupné z www.dailymail.co.uk/news/article-1394315/China-unloads-97-cent-short-term-U-S-Treasury-debt-owns-1-2TRILLION-American-deficit.html.

26) European Union – EEAS (European External Action Service) [online]. 2012 [2012-12-26]. EU involvement in ASEM. Dostupné z www.eeas.europa.eu/asem/index_en.htm.

27) Evropská komise, DG Trade. EU Bilateral Trade and Trade with the World – Asian ASEM Countries. [online]. 2013 [2013-05-05]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113472.pdf.

28) Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 1. 2. 2013.