Současná Evropa
Současná Evropa
Contemporary Europe
ČESKY ENGLISH
Faculty of International Relations, University of Economics, Prague

Současná Evropa 2013/3

European Union and Japan: Political Economy of Free Trade Agreement


[full text (PDF)]

Pavel Hnát, Zuzana Stuchlíková

The European Union is currently negotiating ambitious free trade agreement with Japan, even though it long hesitated to launch such a negotiation. This article aims at analysing deeper changes in the EU’s commercial policy that enabled today’s interest in deeper and more complex regional trade agreements with the EU’s most developed trading partners. These changes are presented on the case of Japan. The authors are trying to answer the question whether the agreement with Japan viable and whether it reflects the new EU’s strategy towards other major players of the global economy. Based on the analysis of crucial agreements and strategic papers of the EU, authors try to quantify the potential effects of the agreement with Japan and estimate its long-term consequences for the EU’s relations with Asia.

Keywords: Asia, European union, foreign trade, Free Trade Agreement, Japan, liberalization

References:

1) BALDWIN, R. (2005). Sequencing and Depth of Regional Economic Integration: Lessons for the Americas from Europe. Ženeva: Graduate Institute of International Studies, University of Geneva, 2005.

2) BIČ, J. (2010). Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii. Doktorská disertační práce. Praha: Katedra světové ekonomiky VŠE, 2010. 216 s.

3) BIČ, J. (2009). Competitive position of the EU in the global economy in connection with the Eastern enlargement. In: NIEMIEC, W. – BENCZES, I. (ed.). The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 244–270. ISBN 978-83-7611-414-9.

4) ČSÚ (2012). Zahraniční obchod České republiky 2011. [Online.] Český statistický úřad, 2012. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/6008-12.

5) DENT, Ch. M. (1999). The EU and East Asia: An Economic Relationship. New York: Routledge.

6) EC (2006). Global Europe. Competing in the World. A contribution to the EU’s Growth nad Jobs Strategy. Brussels : European Commission.

7) EC (2013a). Japan – Trade Statistics. February 2013. [Online.] European Commission, 2013. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111836.pdf.

9) EC (2012a). Commission proposes to open negotiations for a Free Trade deal with Japan. [Online.] European Commission, 18. 7. 2012. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=823.

9) EC (2012b). Japan – EU Bilateral Trade and Trade with the World. [Online.] European Commission, 29. 11. 2012. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113403.pdf.

10) EC (2012c). Trade Issues, Trade in Services. [Citováno 16. 2. 2013.] Dostupné z http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/services/index_en.htm.

11) EC (2010a). Obchod, růst a celosvětové záležitosti. Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020. [Online.] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. KOM(2010) 612/4. [Citováno 25. 1. 2013.] Dostupné z www.mpo.cz/dokument80763.html.

12) EC (2010b). Trade as a Driver of Prosperity. [Online.] SEC(2010) 1269. Commission Staff Working Document. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z www.mpo.cz/dokument80763.html.

13) EU (2001). Shaping our Common Future. An Action Plan for the EU-Japan Cooperation. [Online.] European External Action Service, 1991. [Citováno 15. 1. 2013.] Dostupné z: http://eeas.europa.eu/japan/docs/actionplan2001_en.pdf.

14) EU (1991). Joint Declaration on Relations between the European Community and its Member States and Japan. [Online.] European External Action Service, 1991. [Citováno 15.1.2013.] Dostupné z: http://eeas.europa.eu/japan/docs/joint_pol_decl_en.pdf.

15) EUROPA INSTITUTE (2008). The Lisbon Treaty Meetings Summaries. Leiden University.

16) HNÁT, P. (2009). Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie. Praha: VŠE.

17) IBRD (2005). Global Economic Prospects 2005. Trade, Regionalism, and Development. Washington: Světová banka.

18) JETRO (2012). JETRO Global Trade and Investment Report 2012. [Online.] Tokyo: Japan External Trade Organization, 2012. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné z www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2012.pdf.

19) JIRÁNKOVÁ, M. – HNÁT, P. (2010). Vliv současné ekonomické krize na institucionální uspořádání světové ekonomiky. In: Acta Oeconomica Pragensia, 2010, roč. 18, č. 5, s. 3–19. ISSN 0572-3043.

20) METI (2012). White Paper on International Economy and Trade 2012. [Online.] Tokyo: Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, 2012. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné z www.meti.go.jp/english/report/data/gWT2012fe.html.

21) MOFA (2013). Japan-EU Relations. [Online.] Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2013. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné www.mofa.go.jp/region/europe/eu/pdfs/j-eu-relations.pdf.

22) MOFA (2012). Diplomatic Bluebook 2012. [Online.] Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné z www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2012/html/index.html.

23) MPO (2012). Exportní strategie České republiky 2012-2020. [Online.] Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2012. [Citováno 15.1.2013.] Dostupné z www.mpo.cz/dokument103015.html.

24) OECD (2013). OECD.Stat. [Online.] Statistická databáze OECD, 2013. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné z http://stats.oecd.org/.

25) SAPIR, A. (2005). Globalisation and the Reform of European Social Models. Brusel : Bruegel.

26) SPINDLER, M. (2002). New Regionalism and the Construction of Global Order. CSGR Working Paper No. 93/02.

27) STATISTICS BUREAU (2013). Statistical Handbook of Japan. [Online.] Tokyo: Statistics Bureau and Statistical Research and Training Institute, 2013. [Citováno 5.1.2012.] Dostupné z www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm.

28) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013a). Japonská ekonomika v letech 2000–2008. In: Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2. ISSN 1801-7118.

29) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013b). Japonská ekonomika v letech 2007–2010. In: Acta Oeconomica Pragensia, 2013, č. 2. ISSN 0572-3043.

30) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013c). Japanese trade deficit after the Great East Japan Earthquake in 2011. In: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Науковий журнал, 2013, č. 1. ISSN 1028-7507. [Citováno 25.1.2013.] Dostupné z www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/index.html.

31) STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. (2012). Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi. In: Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 3. ISSN 1801-7118.

32) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011a). Japonská bublina na trzích aktiv a důsledky jejího prasknutí počátkem 90. let 20. století. In: Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 91–107. ISSN 1801-7118.

33) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2011b). Bilaterální a regionální obchodní dohody Japonska. In: NĚMEČKOVÁ, T. a kol. Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 175–187. 237 s. ISBN 978-80-86855-83-7.

34) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2009). Multilateralism and new regionalism: changing Japans approach in the global context. In: NIEMIEC, W. – BENCZES, I. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 88–111. ISBN 978-83-7611-414-9.

35) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2007). Ekonomické vztahy Evropské unie a Japonska. In: Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII, č. 1, s. 135–159. ISSN 1211-4073.

36) SUNESEN, E. R. – FRANCOIS, J. F. – THELLE, M. H. (2010). Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan. Final Report. [Online.] Kodaň: Copenhagen Economics, 2009. [Citováno 15.1.2013.] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf.

37) UNCTAD (2007). World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, New York : UNCTAD.

38) VYMĚTAL, P. (2010). Co je lobbing? Vymezení, tradice, diskurz a praktiky lobbingu. In: MÜLLER, K. aj. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.