Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/3

Regulace Solvency II a její implikace pro asijské pojistné trhy


[plný text (PDF)]

Tomáš Šťastný, Tomáš Čech

Solvency II je nejvýznamnější regulatorní změna pro evropský pojistný trh za posledních několik desetiletí. Předmětem článku je strukturovaný a analytický pohled na současnou regulaci v pojišťovnictví v evropské ekonomické oblasti (European Economic Area, EEA) versus asijské ekonomické oblasti. Hlavní pozornost je věnována komparaci vývoje regulace a pojistné praxe v EEA a v asijské oblasti. Některé dceřiné společnosti evropských pojišťoven byly zahrnuty do Quantitative Impact Studies (QIS) a některé riskové ukazatale byly široce diskutovány napříč asijskými trhy. Nicméně vzhledem k různorodosti asijských pojistných trhů nelze závěry a implikace jednoduše generalizovat. Záměr zavádět podobnou regulaci, jakou je Solvency II, na asijských trzích, je různorodá a nejednoznačná.

Klíčová slova: firemní řízení rizik, kvantitativní dopadová studie, regulace, řízení rizik, rizikově vázaný kapitál, Solventnost 2 (Solvency II)

Reference:
Monografie a odborná literatura:

1) CIPRA, T. (2010). Financial and Insurance Formulas. Heidelberg,

2) Dordrecht, London, New York: Physica-Verlag/Springer.

3) CIPRA, T. (1991). Teorie rizika v pojistné matematice. Praha: MFF UK a Česká pojišťovna.

4) CIPRA, T. (1999). Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: Ekopress.

5) CIPRA, T. (2002). Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress.

6) CIPRA, T. (2004). Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: Grada Publishing.

7) CHRISTOFFERSEN, P. Ch. (2002). Elements of Financial Risk Management. McGill University and CIRANO, August 5.

8) JÍLEK, J. (2000). Finanční rizika. Prague: GRADA Publishing.

9) KOVANICOVÁ, D. (1997). Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha: Polygon.

10) LANGOHR, H. – LANGOHR, P. (2008). The rating agencies and their credit ratings. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

11) ONG, M. (2007). The Basel Handbook. A Guide for Financial Practioners. Incisive Financial Publishing Ltd.

12) SKIPPER, H. D. – KWON, W. J. (2007). Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, John Wiley & Sons, 18. 5. 2007, 768 s.

13) TRIESCHMANN, J. S. – HOYT, R. – SOMMER, D. (2004). Risk Management and Insurance, July 28. ISBN-10: 0324183208.

14) VLACHÝ, J. (2006). Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Internetové zdroje

15) American Academy of Actuaries (2006), Analysis and Recommendation on the Greatest PV of Accumulated Deficiencies (GPVAD), Approach for Life Products from the American Academy of Actuaries’ [on-line], Life Reserves Work Group, Presented to the National Association of Insurance Commissioners’, Life and Health Actuarial Task Force, Washington, DC - June 2006, dostupný z http://www.actuary.org/files/publications/Report%20on%20GPVAD%20vs.%20GPV.pdf,

16) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2013), EIOPA Work Programme 2013 [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/work-programme/2013/EIOPA_WP2013.pdf.

17) Request for the EU-U.S. Dialogue Project for Public Comment on the Technical Committee Reports (2012), Comparing Certain Aspects of the Insurance Supervisory and Regulatory Regimes in the European Union and the United States [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/EU_US_Dialogue_Project_Report_for_Consultation.pdf.

18) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2012), Report on the application of AML/CTF obligations to, and the AML/CTF supervision of e-money issuers, agents and distributors in Europe [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/JC_2012_086__E-Money_Report__-_December_2012.pdf,

19) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2012), Methodology Report for collecting, analysing and reporting on consumer trends [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/2012-11_Methodology_on_collecting_consumer_trends.pdf.

20) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2012), Report on industry training standards emphasizes diversity of national knowledge and ability requirements [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/pressreleases/2012-10-09_Report_on_Industry_Training_Standards.pdf.

21) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2013), Report on market developments in cross-border IORPs [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/2013_Report_on_market_developments_in_cross-border_IORPs.pdf

22) HANDY, G., RODD, P., LOK, RUSSEL, NARAYANAN SUMIT, Solvency II implications for Asian life insurers, Ernst & Young (2011) [on-line], dostupný z http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Solvency_II_implications_for_Asian_Life_Insurers/$FILE/Solvency_II_implications_for_Asian_Life_Insurers.pdf.

23) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2012), Report on the Role of Insurance Guarantee Schemes in the Winding-Up Procedures of Insolvent Undertakings in the EU/EEA EIOPA [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/Report_on_the_Role_of_Insurance_Guarantee_Schemes_in_the_Winding-Up_Procedures_of_Insolvent_Undertakings_in_the_EU-EEA.pdf.

24) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2012), Final Report on Public Consultation No. 11/008 on the proposal for Guidelines on Own Risk and Solvency Assessment [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP08-11/final/Final_Report_CP08_ORSA.pdf

25) EBA, ESMA and EIOPA’s (2005), Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners.

26) Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive [2005/60/EC] [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/JC_2011_096__AMLTF_2011_05_-_UBO_Report_.pdf.

27) European Insurance and Occupational Pensions Authority (2011), Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II [on-line], dostupný z https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/QIS5_Report_Final.pdf.