Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/3

Energetická (ne)soběstačnost Evropská unie versus Čína


[plný text (PDF)]

Milan Vošta

Evropská unie a Čína disponují na svém území či přilehlých teritoriích omezenými zásobami energetických zdrojů, které v ojedinělých případech dokážou uspokojit domácí poptávku. Velkou část domácí spotřeby primární energie je však nutné dovážet. Domácí energetické kapacity nejsou to nejdůležitější, co jejich současné postavení ovlivňuje. Význam má rovněž složení energetického mixu, vybavenost zdroji sousedních i vzdálenějších obchodních partnerů, technologická vybavenost, charakter a fáze růstu ekonomiky i přístup k životnímu prostředí. EU i Čína se nacházejí v ne příliš uspokojivé energetické situaci, míra závislosti je velká a potřeby jejich ekonomik stále rostou. Cílem článku je analyzovat zranitelnost těchto dvou velkých ekonomik z hlediska jejich energetické (ne)soběstačnosti, porovnat energetickou situaci a zdůvodnit výrazné rozdílnosti a specifika.

Klíčová slova: Čína, diverzifikace, energetická závislost, energie, Evropská unie, import

Reference:
1) BALÁŽ, P. – MARGAN, F. – RUŽEKOVÁ, V. – ZÁBOJNÍK, S. (2011). Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurenciechpnosť EÚ. Trnava: SPRINT dva, ISBN 978-80-89393-701.

2) BP (2012). BP Statistical Review of Worl Energy. London: BP, [cit. 2013-02-12]. Dostupné z http:// net/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf.

3) BP (2013). BP Energy Outlook 2030. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z www.bp.com.

4) CNet (2008). MIT: Dirty coal to blame for China pollution. cit. 2013-02-14]. Dostupné z http://news.cnet.com/8301-13908_3-10064031-59.html.

5) EIA (2011a). Intarnational Energy Outlook 2011. Washington: U.S. Energy Information Administration. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484%282011%29.pdf.

6) EIA (2011b). Nuclear power has a significant role in the European power generation mix. [cit. 2013-02-13]. Dostupné z www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2230.

7) EIA (2012). China – Analysis. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z www.eia.gov/countries/analysisbriefs/China/china.pdf.

8) ENS – European Nuclear Society (2013). Nuclear power plants in Europe. [cit. 2013-02-13]. Dostupné z www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-europe.htm.

9) EUROPEAN COMISSION (2012a). EU Energy and Figures 2012. Luxembourg: Publications Office of The European Union, ISBN 978-92-79-22556-7. [cit. 2013-02-12]. Dostupné z http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.

10) EUROPEAN COMISSION (2012b). Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target. Brussels: European Commission. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:EN:PDF.

11) EUROSTAT (2011). Energy, transport and environment indicators. Luxembourg: Publications Office of The EU, ISSN 1725-4566, [cit. 2013-02-12]. Dostupné z http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-11-001/EN/KS-DK-11-001-EN.PDF.

12) EUROSTAT (2012). Energy Production and Import. [cit. 2013-02-12]. Dostupné z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports.

13) HOUGH, S. (2012a). Uhelný průmysl v Austrálii. NWR – New World Resources. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z www.newworldresources.eu/cs/media/open-mine/open-mine-02-2012/uhelny-prumysl-v-australii.

14) HOUGH, S. (2012b). Uhelný průmysl v Číně. NWR – New World Resources. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z www.newworldresources.eu/cs/media/open-mine/open-mine-01-2012/uhelny-prumysl-v-cine.

15) IEA (2011). Oil and Gas Markets 2011. Paris: OECD/IEA. [cit. 2013-02-13]. Dostupné z www.iea.org/publications/freepublications/publication/mtogm2011_unsecured.pdf.

16) IEA (2012). Key World Energy Statistics 2012. Paris: IEA. [cit. 2013-02-13]. Dostupné z www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf.

17) INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA (2012). China’s Energy Policy 2012: II. Policies and Goals of Energy Development. [cit.2013-05-05]. Dostupné z http://china.org.cn/government/whitepaper/2012-10/24/content_26893107.htm.

18) STUCHLÍKOVÁ, Z. (2013). Dopady zemětřesení v roce 2011 na japonskou ekonomiku. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 3, s. 51–67. ISSN 0572-3043.

19) XU YI-CHONG (2012). Nuclear Power in China: How It Really Works. Global Asia: A Journal of the East Asia Foundation. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z www.globalasia.org/V7N1_Spring_2012/Xu_Yi-chong.html.