Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2013/3

Změny na asijských trzích – výzva pro evropské firmy


[plný text (PDF)]

Miroslava Zamykalová, Soňa Gullová

V posledních letech se společnosti musely vypořádat s dopady globální finanční krize a hospodářské recese, byly a jsou nuceny restrukturalizovat a nově definovat své cíle do budoucna. Mezi nové trendy patří mimo jiné i přesun centra růstu z vyspělých do rozvíjejících se ekonomik. Významné změny v tradičním modelu globálních financí ukázaly rovněž, že některé, zejména asijské ekonomiky, prokázaly určitou pružnost a houževnatost, i schopnost se rychle vzpamatovat a reagovat na změněnou situaci. Snížení poptávky v USA, Evropě a dalších vyspělých zemích donutila asijské země zamyslet se nad novými cestami, jak rozšířit vzájemný obchod a stimulovat spotřebu na domácím trhu. Uspět právě v této oblasti je výzvou jak pro evropské, tak i asijské podnikatele a firmy a stává se klíčovým faktorem pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti v novém ekonomickém uspořádání.

Klíčová slova: Asijské trhy, marketing, řízení, spotřeba, spotřební chování, strategie

Reference:
1) AMMI, Ch. (2005). Marketing ethnique. Hermes Science Publishing Ltd. France.

2) ATSMAN, Y. – MAGNI, M. (2011). Chine´s new pragmatic consumers. McKinsey Quarterly 1/2011.

3) ATSMON Y. – KERTESZ, A. – VITTAL, I. (2011). Is your emerging-market strategy local enough? McKinsey Quarterly 2/2011.

4) DAGA, V. – NIMAL, M. – LAXMAN, N. (2010). Riding Asia´s digital tiger. McKinsey Quarterly No.4/2010.

5) GUILD, T. (2009). Think regionally, act locally: Four steps to reaching the Asian consumer. McKinsey Quarterly, No. 4/2009.

6) Hospodářské noviny 55/2011, příloha Víkend ze dne 4. 3. 2011.

7) JOERRES, J. A. (2011). Beyond expats:Better managers for emerging markets. McKinsey Quarterly, No. 2/2011.

8) LAMONT, J. (2010). Inovace, inovace po indicku dobývá svět. Hospodářské noviny 14/2010 ze dne 21. 1. 2010.

9) LAVIČKA, V. (2013). Čínští investoři stále více cílí na dobré značky. Hospodářské noviny 85/2013 ze dne 2. 5. 2013.

10) LAVIČKA, V. (2013). V rozvojových zemích vzniká stále více globálních hráčů. Hospodářské noviny 88/2013 ze dne 7. 5. 2013.

11) SALSBERG, B. (2010) The new Japanese consumer. McKinsey Quarterly, No. 2/2010.

12) ZAMYKALOVÁ, M. (2010). Spotřebitelské chování různých etnických skupin a jeho odraz v marketingu. Sborník z 10. mezinárodní vědecké konference. VŠE Oeconomica Praha 2010. ISBN 978-80-245-1583-0.