Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Klíčové slovo: Evropská unie

Články:

Zuzana Trávníčková:
Volný pohyb veřejných listin v Evropské unii

Vojtěch Belling:
Unitární vs. kooperativní model vládnutí v EU?

Martin Vojta:
Makroekonomické kondicionality v politice soudržnosti EU a jejich možné rozšíření do dalších oblastí unijního práva

Eva Karpová:
Veřejné rozpočty zemí Evropské unie – vývoj a problémy v krizovém období let 2007 až 2010

Milan Vošta:
Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize

Eva Heřmanová, Kateřina Faryadová:
Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku)

Daniel Machytka:
Obnovitelné zdroje v kontextu energetické bezpečnosti Evropské unie

Radka Druláková, Jan Martin Rolenc, Zuzana Trávníčková, Štěpánka Zemanová:
Sankční politika Evropské unie: typy sankčních opatření a vztah k sankcím Rady bezpečnosti OSN

Eva Cihelková:
Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity?

Daniel Machytka:
Komitologie jako hybný mechanismus evropské integrace

Jana Nováková:
Výzkum, vývoj a inovace v EU: přelévání znalostí a vliv tohoto procesu na tvorbu inovací

Lukáš Tichý:
Liberalizace energetického trhu v EU a pozice České republiky

Tereza Svačinová:
Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU

Petr Kratochvíl, Ondřej Novák, Petra Pojerová:
EU jako aktér: analýza „rámování“ jako součásti aktérství Evropské unie

Eva Cihelková, Zbyněk Švarc, Josef Bič:
Lisabonská smlouva – nový rámec pro mezinárodně právní postavení Evropské unie a její vnější činnosti

Zuzana Trávníčková:
Opatření proti financování terorismu: ladění pravidel pro vytváření evropských sankčních seznamů

Radka Havlová:
Evropská unie a Středomořský prostor: Vliv izraelsko-palestinského konfliktu na dynamiku spolupráce Evropské unie a Středomoří

Zuzana Trávníčková, Petra Cibulková, Radka Havlová, Vladimíra Knotková:
Arktická politika Evropské unie v mezinárodním kontextu

Marcela Cupalová:
Hlavní výzvy reformy rozpočtu EU: postoje členských států a institucí EU včetně pravděpodobných scénářů vývoje

Soňa Machová:
Je nezbytná reforma regulace finančního trhu EU?

Marie Popovová:
Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie

Eva Karpová:
Zahraniční obchod zbožím zemí střední a východní Evropy v kontextu světové ekonomické krize

Kamila Mouchová, Jan Němec:
Variace €-skepticismu: český vs. dánský případ

Eva Karpová:
Veřejné dluhy zemí Evropské unie – vývoj a problémy v letech 2007 až 2011

Štěpán Strnad:
Krize legitimity Evropské unie – evropský démos v nedohledu

Martina Bohatová:
Koncepce švédské zahraniční politiky s důrazem na slučitelnost neutrality s členstvím v Evropské unii

Ludmila Štěrbová:
Investiční regulatorní prostředí a Evropská unie

Lukáš Tichý:
Evropský diskurz o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou

Radka Druláková, Štěpánka Zemanová, Pavel Přikryl:
Implementace mezinárodních multilaterálních sankcí na Slovensku

Ludmila Štěrbová, Kamila Trojanová:
Patentová ochrana evropských vynálezů na léčiva v Indii

Pavel Hnát, Zuzana Stuchlíková:
Evropská unie a Japonsko: politická ekonomie dohody o volném obchodu

Milan Vošta:
Energetická (ne)soběstačnost Evropská unie versus Čína

Kamil Fleissner:
Diskurs „ekonomické krize“ a konstrukce identit a jinakostí v oficiální rétorice španělských politiků

Jaroslav Kovárník:
The Comparison of Net Budgetary Position Development and GDP Development for Selected Net Recipients of the European Union

Martin Kuta, Jan Němec:
Charakter členství jako determinant odlišného výkonu? Explorační analýza evropských výborů českého parlamentu

Zuzana Trávníčková, Štěpánka Zemanová, Radka Druláková:
Ukládání zbrojních sankcí v sankční praxi Evropské unie

Radka Havlová:
Evropská unie a krize v Sýrii

Lenka Kováčová:
Európsky parlament a rámovanie zahraničnej politiky EÚ: emancipovaný aktér alebo verný nasledovateľ?

Eliška Straková:
Rozpočet EU v analogii s federálním rozpočtem USA: diskuze o možných podobách rozpočtu Evropské unie v kontextu posílení jeho významu

Zbyněk Dubský, Radka Havlová:
Role OBSE při pokusu o deeskalaci války na Ukrajině

Jana Peterková:
Vnitřní dimenze veřejné diplomacie Evropské unie - strategie, aktéři, nástroje

Michal Nop:
Právní kultura jako rámec pro uskutečnění institucionálních změn