Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Klíčové slovo: EU

Články:

Tomáš Rohrbacher, Jan M. Rolenc:
Evropa a „nová“ bezpečnost: Jak EU a vybrané členské státy vnímají a reflektují současné bezpečnostní výzvy

Ludmila Štěrbová:
Práva k duševnímu vlastnictví jako nástroj EU pro obchodní liberalizaci a podporu exportu

Ksenia Kostitsyna:
Energetický dialog aneb rozpory v energetických vztazích EU a Rusko

Lenka Kovačovská:
iberalizace vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem jako prostředek zajišťování energetické bezpečnosti EU

Pavel Neumann:
Globální ekonomická governance: její formy, projevy a vývoj v EU a hlavních centrech světové ekonomiky

Zuzana Potužáková:
Vliv Lisabonské strategie na vývoj evropských trhů práce

Zuzana Potužáková:
Aktuální vývoj a struktura ekonomické imigrace do ČR ze zemí V4

Nicole Grmelová:
Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie

Michaela Staníčková, Lukáš Melecký:
Konkurenceschopnost Evropské unie v procesu globalizace

Kristína Drieniková:
Perspektívy vývoja zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči krajinám Východného partnerstva v kontexte vztahov s Ruskou federáciou

Ludmila Štěrbová:
Technické překážky obchodu v regulaci Evropské unie

Zuzana Křečková:
Do Cultural Values Drive Quotas?

Ludmila Štěrbová:
Usnadňování obchodu v liberalizaci mezinárodního obchodu a Evropská unie

Pavla Bednářová, Vladimíra Hovorková Valentová:
Vývoj vnějších makroekonomických nerovnováh v evropských zemích v souvislosti s probíhajícími integračními procesy

Petra Vytečka Šedinová:
Je Evropská unie modelem pro jiné nadnárodní organizace z pohledu vybraných instrumentů veřejné diplomacie?

Ondřej Svoboda:
Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody EU-Kanada (CETA) a současné výzvy efektivního vedení společné obchodní politiky

Renáta Čuhlová:
Migrační iniciativy v kontextu lákání zahraničních odborníků