Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontakt

Poštovní adresa redakce:

Současná Evropa
Centrum evropských studií
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
K rukám Mgr. Jarolíma Antala, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů
http://www.vse.cz/se/

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18662
ISSN tištěné verze: 1804-1280

Šéfredaktor

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.(jarolim.antal@vse.cz)