Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

O časopise

Časopis Současná Evropa (navazuje na časopis Současná Evropa a Česká republika) je recenzované odborné periodikum multidisciplinárního charakteru, zaměřené na původní ekonomické a politologické studie a diskusní příspěvky českých a zahraničních autorů, zprávy z vědeckého života, dokumenty a recenze týkající se všech aspektů procesu evropské integrace a postavení České republiky v Evropské unii. Posláním časopisu je kultivovat diskurs odborné veřejnosti související s problematikou evropské integrace a rozšiřovat povědomí širší veřejnosti o ekonomických, sociálních i politických aspektech evropské integrace.

Časopis je publikován Vysokou školou ekonomickou v Praze, vychází od roku 2009, a to zpravidla 2x ročně.

Je distribuován zdarma do významných knihoven, na pracoviště státní správy apod.

Časopis připravuje Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze s finanční podporou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

Vydává, tiskne a distribuuje: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18662

ISSN tištěné verze: 1804-1280

Poštovní adresa redakce:

Centrum evropských studií
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Šéfredaktor:

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. (jarolim.antal@vse.cz)

Redakce:

Jarolím Antal, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Josef Bič, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pavel Hnát, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Redakční rada:

Vojtěch Belling, Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Eva Cihelková, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Peter Čajka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

Vlastimil Fiala, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Jiří Georgiev, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

Alexandr Hobza, Evropská komise, Belgie

Jana Hošková, Evropský účetní dvůr, Lucembursko

Martina Jiránková, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Petr Kopecký, Leiden University, Leiden, Nizozemsko

Hana Machková, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Radka Papoušková, Evropský účetní dvůr, Lucembursko

Zuzana Pěničková, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Blanka Říchová, Fakulta sociální věd, Univerzita Karlova

Zuzana Stuchlíková, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zbyněk Švarc, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Josef Taušer, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Jaroslav Ušiak, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Petr Vymětal, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Dana Zadražilová, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Petr Zahradník, Národní ekonomická rada, Úřad vlády ČR

Rudolf O. Zucha, Technische Universität Wien, Rakousko

Pavel Žamberský, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze