Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

O časopise

Časopis Současná Evropa (navazuje na časopis Současná Evropa a Česká republika) je recenzované odborné periodikum multidisciplinárního charakteru, zaměřené na původní ekonomické a politologické studie a diskusní příspěvky českých a zahraničních autorů, zprávy z vědeckého života, dokumenty a recenze týkající se všech aspektů procesu evropské integrace a postavení České republiky v Evropské unii. Posláním časopisu je kultivovat diskurs odborné veřejnosti související s problematikou evropské integrace a rozšiřovat povědomí širší veřejnosti o ekonomických, sociálních i politických aspektech evropské integrace.

Časopis je publikován Vysokou školou ekonomickou v Praze, vychází od roku 2009, a to zpravidla 2x ročně.

Je distribuován zdarma do významných knihoven, na pracoviště státní správy apod.

Časopis připravuje Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze s finanční podporou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

Vydává, tiskne a distribuuje: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18662

ISSN tištěné verze: 1804-1280

Poštovní adresa redakce:

Centrum evropských studií
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Šéfredaktor:

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. (jarolim.antal@vse.cz)

Redakce:

Jarolím Antal, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Josef Bič, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pavel Hnát, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Redakční rada:

Eva Cihelková, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko

Jiří Georgiev, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Martina Jiránková, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zuzana Pěničková, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Jaroslav Ušiak, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Petr Vymětal, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Pavel Žamberský, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze