Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku - letní semestr 2011/2012

Semestr začíná 20. 2. 2012 a končí 31. 8. 2012

Výuka (začíná sudým týdnem) - 13 týdnů 20. 2. – 18. 5. 2012
Zkouškové období - 6 týdnů 21. 5. – 29. 6. 2012
Vložení výsledků zkoušek a  zápočtů
za prezenční studium průběžně do 29. 6. 2012
za distanční a kombinované studium průběžně do 31. 8. 2012
Přihlašování do vedlejších specializací
(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS; detailní harmonogram pro přihlašování do VS s výběrovým řízením bude zveřejněn 3 týdny před začátkem registrací VS)
21. 5. – 18. 9. 2012
Promoce inženýrské a  doktorská 24. 2., 2. 3., 9. 3., 24. 3., 23. 6., 26. 6. a 2. 7. - 4. 7. 2012
(+ kterákoliv navazující sobota na výše zmíněné pátky dle potřeby fakult)
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Doktorské studium
24. 2., 3. 7. 2012
9. 3., 26. 6. 2012
2. 3., 2. 7. 2012
24. 2., 4. 7. 2012
24. 3., 23. 6. 2012
4. 7. 2012
Promoce bakalářské 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. a 13. 4. 2012
(+ kterákoliv navazující sobota na výše zmíněné pátky dle potřeby fakult)
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
30. 3. 2012
16. 3. 2012
13. 4. 2012
23. 3. 2012
20. 4. 2012
Rektorský den 18. 4. 2012
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2012

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializace

1. 4. 2012 8:00 - 18. 8. 2012 23:59

Výběrové řízení

1. 4. 2012 8:00 - 21. 8. 2012 21:00

Automatizovaný zápis

22. 8. 2012 8:00

Ruční zápis specializací

23. 8. 2012 8:00 - 1. 9. 2012  23:59

Registrace předmětů

11. 6. 2012  13:00 - 4. 9. 2012  23:59

Ruční zápis specializací

5. 9. 2012  8:00 - 18. 9. 2012  23:59

Zápis - 3.kolo

20. 9. 2012  8:00 - 22. 9. 2012  21:00

Studenti si mohou registrovat, měnit, měnit pořadí či odebrat vedlejší specializaci kdykoliv v průběhu registrací - tedy až do 18. 8. 2012

Zapsaná vedlejší specializace (oběma možnými způsoby) bude přiřazena do studijní evidence studenta až po skončení etapy ručního zápisu vedlejších specializací, tj. 19. září 2012.