Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku - letní semestr 2012/2013

Semestr začíná 18. 2. 2013 a končí 31. 8. 2013

Výuka (začíná sudým týdnem) - 13 týdnů 18. 2. – 17. 5. 2013
Zkouškové období - 6 týdnů 20. 5. – 28. 6. 2013
Vložení výsledků zkoušek a  zápočtů
za prezenční studium průběžně do 28. 6. 2013
za distanční a kombinované studium průběžně do 31. 8. 2013
Přihlašování do vedlejších specializací
(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS; detailní harmonogram pro přihlašování do VS s výběrovým řízením bude zveřejněn 3 týdny před začátkem registrací VS)
1. 4. 2013 - 17. 9. 2013
Promoce inženýrské a  doktorská 22. 2., 1. 3., 2. 3., 23. 3., 5. 4., 22. 6., 24. 6., 26. - 29. 6. 2013
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
Doktorské studium
5. 4. 2013, 27. 6. 2013
22. 2. 2013, 24. 6. 2013
23. 3. 2013, 28. 6. 2013
1. 3. 2013, 26. 6. 2013
2. 3. 2013, 22. 6. 2013
29. 6. 2013
28. 6. 2013 - 13,00 hod
Promoce bakalářské 8. 3., 15. 3., 22. 3., 12. 4., 19. 4., 28. 6. 2013
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
8. 3. 2013
19. 4. 2013
22. 3. 2013
12. 4. 2013
15. 3. 2013
28. 6. 2013
Rektorský den 25. 4. 2013
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2013

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializace 1. 4. 2013 8:00 - 17. 8. 2013 23:59
Výběrové řízení 1. 4. 2013 8:00 - 20. 8. 2013 21:00
Automatizovaný zápis 21. 8. 2013 8:00
Ruční zápis specializací 22. 8. 2013 8:00 - 31. 8. 2013 23:59
Registrace předmětů 10. 6. 2013 13:00 - 3. 9. 2013 23:59
Ruční zápis specializací 4. 9. 2013 8:00 - 17. 9. 2013 23:59
Zápis - 3. kolo 19. 9. 2013 8:00 - 21. 9. 2013 21:00