Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku - zimní semestr 2011/2012

Semestr začíná 1. 9. 2011 a končí 19. 2. 2012

Zápisy do 1. semestru bakalářského a magisterského studia (učebny si zajistí fakulty na PEDO podle potřeby)
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
7. 7. – 13. 7. 2011
1. 9. 2011
8. 7. 2011, 16. 9. 2011
20. 6., 18. – 19. 8., 29. 8., 31. 8. 2011
20. – 24. 6. 2011
Imatrikulace nově přijatých
(neurčí-li děkan jinak)
19. 9., 20. 9., 21. 9., 22. 9. a 20. 10. 2011
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky + VOŠIS
Národohospodářská fakulta
20. 9. 2011
21. 9. 2011
19. 9. 2011
22. 9. 2011
20. 10. 2011
Výuka (začíná lichým týdnem) - 13 týdnů 26. 9. – 23. 12. 2011
Zkouškové období - 6 týdnů 27. 12. 2011 – 6. 2. 2012
V každém předmětu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek v období od 27. 12. 2011 do 27. 1. 2012 dostatečná pro všechny studenty zapsané v daném kursu.
Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek uskutečněných a vložených:
  • pro předměty I. třídy do 6. 2. 2012 12:00
  • pro předměty II. třídy do 9. 2. 2012 24:00
  • pro předměty III. třídy do 14. 2. 2011 24:00
Vložení výsledků zkoušek a  zápočtů
za prezenční studium z prvních 5 týdnů zkouškového období nejpozději do 27. 1. 2012
z posledního týdne zkouškového období nejpozději do 9. 2. 2012
za distanční a kombinované studium průběžně do 9. 2. 2012
Harmonogram přihlašování do vedlejších specializací
Registrace specializace 1. 11. 2011 8:00 - 17. 1. 2012 23:59
Výběrové řízení 1. 11. 2011 8:00 - 19. 1. 2012 21:00
Automatizovaný zápis 20. 1. 2012 8:00
Ruční zápis specializací 21. 1. 2012 8:00 - 28. 1. 2012 23:59
Registrace předmětů 3. 1. 2012 13:00 - 31. 1. 2012 23:59
Ruční zápis specializací 1. 2. 2012 8:00 - 15. 2. 2012 23:59
Zápis - 3.kolo 16. 2. 2012 8:00 - 18. 2. 2012 21:00
Promoce inženýrské a  doktorská 14. 10., 21. 10., 22. 10., 4. 11. a 9. 12. 2011
(+ kterákoliv navazující sobota na výše zmíněné pátky dle potřeby fakult)
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Doktorské studium
21. 10. 2011
4. 11. 2011
14. 10. 2011
21. 10. 2011
22. 10. 2011
9. 12. 2011
Promoce bakalářské 6. – 7. 9., 7. 10., 11. 11., 26. 11. a  9. 12. 2011 (+ kterákoliv navazující sobota na výše zmíněné pátky dle potřeby fakult)
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
6. 9. – 7. 9., 9. 12. 2011
7. 10. 2011
11. 11., 12. 11. 2011
9. 12. 2011
26. 11. 2011
Rektorský den 18. 11. 2011