Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku - zimní semestr 2012/2013

Semestr začíná 1. 9. 2012 a končí 17. 2. 2013

Zápisy do 1. semestru bakalářského a magisterského studia (učebny si zajistí fakulty na PEDO podle potřeby)
pro F1, F2, F3, F5 9. 7. – 13. 7. 2012
pro F1, F2, F3, F5 pro F1, F2, F3, F5 28. 8. – 31. 8. 2012
pro F4 BS první kolo (bez PŘ) 19. 6. 2012
první kolo, druhé kolo (bez PŘ) – 20. 8. 2012
druhé kolo – 21. 8. 2012
první a druhé kolo pro obor PIS – srpen/září 2012
pro F4 NMS pro studenty s prominutím př. zkoušky – 22. 8. 2012
pro studenty přijaté na základě př. zkoušky – 24. 8. 2012
pro F6 10. – 11. 7. 2012
pro doktorské studium do 30. 9. 2012
Imatrikulace nově přijatých
(neurčí-li děkan jinak)
17. 9. – 21. 9. 2012
Výuka (začíná lichým týdnem) - 13 týdnů 24. 9. – 21. 12. 2012
Výuka - doktorské studium 1. 10. 2012 – 31. 1. 2013
Zkouškové období - 6 týdnů 27. 12. 2012 – 8. 2. 2013
V každém předmětu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek v období od 27. 12. 2012 do 27. 1. 2013 dostatečná pro všechny studenty zapsané v daném kursu.
Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek uskutečněných a vložených:
  • pro předměty I. třídy do 4. 2. 2013 12:00
  • pro předměty II. třídy do 7. 2. 2013 24:00
  • pro předměty III. třídy do 12. 2. 2013 24:00.
Vložení výsledků zkoušek a  zápočtů
za prezenční studium z prvních 5 týdnů zkouškového období nejpozději do 3. 2. 2013
z posledního týdne zkouškového období nejpozději do 12. 2. 2013
za distanční a kombinované studium průběžně do 12. 2. 2013
Zkouškové období - doktorské studium celoročně
Přihlašování do vedlejších specializací
(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS; detailní harmonogram pro přihlašování do VS s výběrovým řízením bude zveřejněn 3 týdny před začátkem registrací VS)
2. 1. – 7. 2. 2013
Promoce inženýrské a  doktorská 12. 10., 26. 10., 3. 11., 9. 11., 10. 11., 16. 11., 14. 12. 2012
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
Doktorské studium
26. 10. 2012
9. 11. 2012
16. 11. 2012
12. 10. 2012
10. 11. 2012
3. 11. 2012
14. 12. 2012 - 13.00 hod
Promoce bakalářské 5. 9., 6. 9., 5. 10., 19. 10., 20. 10., 2. 11., 30. 11., 7. 12., 8. 12. 2012
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
5. – 6. 9. a 30. 11. 2012
7. – 8. 12. 2012
19. – 20. 10. 2012
5. 10. 2012
2. 11. 2012
2. 11. 2012
Den vědy 23. 11. 2012
Dny otevřených dveří
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
11. 1. 2013
19. 1. 2013
1. 2. 2013
26. 1. 2013
5. 1. 2013
11. 1. a 16. 3. 2013

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializace

1. 11. 2012 8:00 - 15. 1. 2013 23:59

Výběrové řízení

1. 11. 2012 8:00 - 17. 1. 2013 21:00

Automatizovaný zápis

18. 1. 2013 8:00

Ruční zápis specializací

19. 1. 2013 8:00 - 26. 1. 2013  23:59

Registrace předmětů

3. 1. 2013  13:00 - 29. 1. 2013  23:59

Ruční zápis specializací

30. 1. 2013  8:00 - 13. 2. 2013  23:59

Zápis - 3.kolo

14. 2. 2013  8:00 - 16. 2. 2013  21:00