Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – zimní semestr 2013/2014

Semestr začíná 1. 9. 2013 a končí 21. 2. 2014

Zápisy do 1. semestru bakalářského a magisterského studia (učebny si zajistí fakulty na PEDO podle potřeby)

FFÚ, FMV, FPH, NF 8. 7. – 12. 7. 2013
FFÚ, FMV, FPH, NF 27. 8. – 30. 8. 2013
FIS - BS první kolo (bez PŘ) – 17. 6. 2013
první kolo, druhé kolo (bez PŘ) – 26. 8. 2013
druhé kolo – 27. 8. 2013
první a druhé kolo pro obor PIS – 28. 8. / 17. 9. 2013
FIS - NMS pro studenty s prominutím př. zkoušky – 26. 8. 2013
pro studenty přijaté na základě př. zkoušky – 30. 8. 2013
FMJH - BS pro studenty s prominutím př. zkoušky – 18. 6. 2013
pro studenty přijaté na základě př. zkoušky – 12. 7. 2013
FMJH - NMS pro studenty přijaté na základě př. zkoušky – 29. 8. 2013
pro doktorské studium do 30. 9. 2013

Imatrikulace nově přijatých (neurčí-li děkan jinak) 16. 9. – 20. 9. 2013

Výuka (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů 23. 9. – 20. 12. 2013

Výuka - doktorské studium 1. 10. 2013 – 31. 1. 2014

Zkouškové období – 6 týdnů 23. 12. 2013, 2. 1. 2014 – 12. 2. 2014

V každém předmětu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek v období od 2. 1. 2014 do 30. 1. 2014 dostatečná pro všechny studenty zapsané v daném kursu.

 

Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek uskutečněných a vložených:

pro předměty I. třídy do 9. 2. 2014 12:00

pro předměty II. a III. třídy do 13. 2. 2014 12:00

 

Vložení výsledků zkoušek a zápočtů

za prezenční studium z prvních 5 týdnů zkouškového období nejpozději do 7. 2. 2014

z posledního týdne zkouškového období nejpozději do 13. 2. 2014

za distanční a kombinované studium průběžně do 15. 2. 2014

Zkouškové období - doktorské studium celoročně

Přihlašování do vedlejších specializací 1. 11. 2013 – 11. 2. 2014

(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS)

Promoce inženýrské a doktorská 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. a 2. 11., 9. 11., 22. 11. 2013

FFÚ 18. 10. 2013
FMV 1. 11. 2013
FPH 25. 10. 2013
FIS 11. 10. 2013
NF 9. 11. 2013
FMJH 2. 11. 2013
doktorská 22. 11. 2013 - 13,00 hod

Promoce bakalářské 3. a 4. 9., 27. 9., 4. a 5. 10., 1. 11., 22. a 23. 11., 29. a 30. 11. 2013

FFÚ 3. a 4. 9. 2013, 22. 11. 2013
FMV 29. a 30. 11. 2013
FPH 4. a 5. 10. 2013
FIS 27. 9. 2013
NF 23. 11. 2013
FMJH 1. 11. 2013

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠE k 60. výročí VŠE 17. 10. 2013

Den vědy na pražských vysokých školách 15. 11. 2013

Dny otevřených dveří

FFÚ 17. 1. 2014
FMV 8. 2. 2014
FPH 31. 1. 2014
FIS 24. 1. 2014
NF 11. 1. 2014
FMJH 17.1 a 15. 3. 2014

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializace

1. 11. 2013 8:00 - 14. 1. 2014 23:59

Výběrové řízení

1. 11. 2013 8:00 - 16. 1. 2014 21:00

Automatizovaný zápis

17. 1. 2014 8:00

Ruční zápis specializací

18. 1. 2014 8:00 - 25. 1. 2014 23:59

Registrace předmětů

2. 1. 2014 13:00 - 28. 1. 2014 23:59

Ruční zápis specializací

29. 1. 2014 8:00 - 11. 2. 2014 23:59

Zápis - 3. kolo

13. 2. 2014 8:00 - 15. 2. 2014 21:00