Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – letní semestr 2013/2014

Semestr začíná 24. 2. 2014 a končí 31. 8. 2014

Výuka (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů 24. 2. – 23. 5. 2014

Zkouškové období – 6 týdnů 26. 5. – 4. 7. 2014

Vložení výsledků zkoušek a zápočtů

- za prezenční studium průběžně do 4. 7. 2014

- za distanční a kombinované studium průběžně do 31. 8. 2014

Přihlašování do vedlejších specializací 1. 4. – 16. 9. 2014

(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS)

Promoce inženýrské a doktorská 28. 2., 7. 3., 15. 3., 22. 3., 28. 3., 20. 6., 28. 6., 30. 6. – 4. 7. 2014

FFÚ 28. 3. 2014, 30. 6. 2014
FMV 28. 2. 2014, 3. 7. 2014
FPH 15. 3., 1. 7. 2014
FIS 7. 3., 2. 7. 2014
NF 22. 3. 2014, 20. 6. 2014
FMJH 28. 6. 2014
doktorská 4. 7. 2014 – 13,00 hod

 

Promoce bakalářské 14. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4., 26. 4., 27. 6. 2014

FFÚ 14. 3. 2014
FMV 11. 4. 2014
FPH 21. 3. 2014
FIS 4. 4. 2014
NF 26. 4. 2014
FMJH 27. 6. 2014

 

Rektorský den 23. 4. 2014

Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2014

Termíny registrací a zápisů

Registrace 8. 1. – 4. 2. 2014
Úprava rozvrhu kateder 5. 2. – 7. 2. 2014
pátek 7. 2. 2014 do 13:00 hod.

Zápisy

automatizovaný zápis 10. 2. 2014
1. kolo zápisů 11. 2. – 13. 2. 2014
automatizovaný zápis 14. 2. 2014
2. kolo zápisů 15. a 17. – 18. 2. 2014
automatizovaný zápis 19. 2. 2014
3. kolo zápisů 20. – 22. 2. 2014
změny v zápisech 24. 2. – 28. 2. 2014

Zahájení výuky (lichý týden) 24. 2. 2014

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializace 1. 4. 2014 8:00 – 16. 8. 2014 23:59
Výběrové řízení 1. 4. 2014 8:00 – 19. 8. 2014 21:00
Automatizovaný zápis 20. 8. 2014 8:00
Ruční zápis specializací 21. 8. 2014 8:00 – 30. 8. 2014 23:59
Registrace předmětů z VS* 31. 8. 2014 – 2. 9. 2014 23:59
Ruční zápis specializací 3. 9. 2014 8:00 – 16. 9. 2014 23:59
3. kolo zápisů všech předmětů 18. 9. 2014 8:00 – 20. 9. 2014 21:00

* Pokud si student nevybral nebo úspěšně neabsolvoval všechny předměty vybrané VS v jednom semestru, zapisuje si chybějící předměty VS v dalších semestrech, pak pro registraci předmětů VS platí obecné Termíny registrací a zápisů všech předmětů VŠE, kdy jejich registrace začíná pro ZS 2014/2015 již od 9. 6. 2014.