Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – letní semestr 2014/2015

Semestr začíná 16. 2. 2015 a končí 31. 8. 2015

Harmonogram výuky a zkouškového období

Výuka (začíná sudým týdnem) – 13 týdnů 16. 2. – 15. 5. 2015
Zkouškové období – 6 týdnů 18. 5. – 26. 6. 2015
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů       
  za prezenční studium průběžně do 26. 6. 2015
  za distanční a kombinované studium průběžně do 31. 8. 2015
Rektorský den 22. 4. 2015
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2015

Promoce    

Fakulta Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
FFÚ 24. 4. 2015 10. 4. 2015, 22. 6. 2015 24. 6. 2015 - 11,00 hod
FMV 27. 2. 2015 27. 2. 2015, 26. 6. 2015
FPH 13. 3. 2015 6. 3. 2015, 25. 6. 2015
FIS 27. 3. 2015 20. 3. 2015, 24. 6. 2015
NF 17. 4. 2015 23. 6. 2015, 28. 3. 2015
FMJH 26. 6. 2015 27. 6. 2015

Termíny registrací a zápisů

Registrace 5. 1. – 27. 1. 2015
Úprava rozvrhu kateder 28. 1. – 30. 1. 2015 do 13:00 hod.
Zápisy  
  automatizovaný zápis 2. 2. 2015
  1. kolo zápisů 3. 2. – 5. 2. 2015
  automatizovaný zápis 6. 2. 2015
  2. kolo zápisů 7. a 9. – 10. 2. 2015
  automatizovaný zápis 11. 2. 2015
  3. kolo zápisů 12. – 14. 2. 2015
  změny v zápisech 16. 2. – 20. 2. 2015
Zahájení výuky (sudý týden) 16. 2. 2015
Přihlašování do vedlejších specializací (přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS) 1. 6. – 15. 9. 2015