Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – letní semestr 2015/2016

Semestr začíná 15. 2. 2016 a končí 31. 8. 2016

Harmonogram výuky a zkouškového období

Výuka (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů 15. 2. – 13. 5. 2016
Výuka - doktorské studium 15. 2. – 13. 5. 2016
Zkouškové období – 6 týdnů 16. 5. – 24. 6. 2016
Zkouškové období - doktorské studium celoročně
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů       
za prezenční studium průběžně do 24. 6. 2016
za distanční a kombinované studium průběžně do 31. 8. 2016
Rektorský sportovní den 20. 4. 2016
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2016

Promoce

Fakulta Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
FFÚ 22. 4. 2016 8. 4. 2016, 1. 7. 2016 24. 6. 2016 v 11:00
FMV 4. 3. 2016 4. 3. 2016, 29. 6. 2016
FPH 11. 3. 2016 18. 3. 2016, 28. 6. 2016
FIS 1. 4. 2016 1. 4. 2016, 27. 6. 2016
NF 15. 4. 2016, 30. 6. 2016 2. 4. 2016, 30. 6. 2016 
FMJH 1. 7. 2016 2. 7. 2016
cizojazyčné programy 24. 6. 2016 ve 13:00

Termíny registrací a zápisů

Registrace 4. 1. – 26. 1. 2016
Úprava rozvrhu kateder 27. 1. – 29. 1. 2016 do 13:00
Zápisy  
automatizovaný zápis 1. 2. 2016
1. kolo zápisů 2. – 4. 2. 2016
automatizovaný zápis 5. 2. 2016
2. kolo zápisů 6. a 8. – 9. 2. 2016
automatizovaný zápis 10. 2. 2016
3. kolo zápisů 11. – 13. 2. 2016
změny v zápisech 15. 2. – 19. 2. 2016
Zahájení výuky (lichý týden) 15. 2. 2016
Přihlašování do vedlejších specializací (přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS) 1. 12. 2015 – 1. 2. 2016 - na LS 2015/16
1. 6. – 14. 9. 2016 - na ZS 2016/17

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Harmonogram VS letní semestr 2015/16
  zahájení dokončení
Registrace specializace 1.12.15 8:00 12.1.16 23:59
Výběrové řízení 1.12.15 8:00 14.1.16 21:00
Automatizovaný zápis 15.1.16 8:00  
Ruční zápis specializací 16.1.16 8:00 23.1.16 23:59
Registrace předmětů 4.1.16 13:00 26.1.16 23:59
Ruční zápis specializací 27.1.16 8:00 9.2.16 23:59
Zápis - 3. kolo 11.2.16 8:00 13.2.16 21:00