Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – zimní semestr 2014/2015

Semestr začíná 1. 9. 2014 a končí 15. 2. 2015

V případě, že v roce 2015 bude realizován projekt rekonstrukce části Staré budovy v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace, může dojít ke zkrácení výuky v letním semestru akademického roku 2014/15 na počítačových učebnách ve Staré budově. Upřesnění bude provedeno v návaznosti na schvalování výše uvedeného projektu před zahájením dotčeného semestru. Rovněž může dojít i k úpravě výuky na Fakultě managementu v JH v souvislosti s dokončením rekonstrukce fakulty.

Zápisy do 1. semestru bakalářského a magisterského studia (učebny si zajistí fakulty na PEDO podle potřeby)

Fakulta

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

FFÚ

7. – 10. 7. 2014

29. 8. 2014

do
30. 9. 2014

FMV

10. 7. 2014

1. – 11. 7. 2014

FPH

8. 7. 2014

11. 7. 2014

FIS

19. 6. 2014 - první kolo bez PřZk
27. 8. 2014 - první kolo, druhé kolo bez PřZk
28. 8. 2014 - druhé kolo
29. 8. a 11. 9. 2014 - první a druhé kolo pro obor PS

25. 8. 2014 - pro studenty bez PřZk
29. 8. 2014 - pro studenty přijaté na základě PřZk

NF

červen 2014

začátek září 2014

FMJH

20. 6. 2014 - pro studenty s prominutím PřZk 9. 7. 2014 - pro studenty přijaté na základě PřZk

26. 8. 2014 - pro studenty přijaté na základě př. zkoušky

Imatrikulace nově přijatých

FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FMJH

18. 9 2014

17. 9 2014

16. 9. 2014

19. 9. 2014

22. 9. 2014

19. 9. 2014

Harmonogram výuky a zkouškového období

Výuka (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů 22. 9. – 19. 12. 2014
Výuka - doktorské studium 1. 10. 2014 – 31. 1. 2015
Zkouškové období – 6 týdnů V každém předmětu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek v období od 22. 12. 2014 do 23. 1. 2015 dostatečná pro všechny studenty zapsané v daném kursu. 22. 12. – 30. 12. 2014 a 5. 1. – 9. 2. 2015
Zkouškové období - doktorské studium celoročně
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů za prezenční studium  
  z prvních 5 týdnů zkouškového období nejpozději do 2. 2. 2015
  z posledního týdne zkouškového období nejpozději do 10. 2. 2015
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů za distanční a kombinované studium průběžně do 10. 2. 2015
Započítávání výsledků zápočtů a zkoušek
Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek uskutečněných a vložených
pro předměty I. třídy do 2. 2. 2015 12:00
pro předměty II. třídy do 6. 2. 2015 12:00

pro předměty III. třídy do 10. 2. 2015 23:59

Promoce    

Fakulta

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

FFÚ

2. a 3. 9. 2014, 7. 11. 2014

24. 10. 2014

28. 11. 2014 – 11:00 hod

FMV

21. a 22. 11. 2014

31. 10. 2014

FPH

17. a 18. 10. 2014

10. 10. 2014

FIS

26. 9. 2014

3. 10. 2014

NF

1. 11. 2014

29. 11. 2014

FMJH

7. 11. 2014 8. 11. 2014

Termíny registrací a zápisů

Registrace 9. 6. – 2. 9. 2014
Úprava rozvrhu kateder 3. 9. – 5. 9. 2014 do 13:00 hod.
Zápisy  
  automatizovaný zápis 8. 9. 2014
  1. kolo zápisů 9. – 11. 9. 2014
  automatizovaný zápis 12. 9. 2014
  2. kolo zápisů 13., 15. a 16. 9. 2014
  automatizovaný zápis 17. 9. 2014
  3. kolo zápisů 18. – 20. 9. 2014
  změny v zápisech 22. 9. – 26. 9. 2014
Zahájení výuky (lichý týden) 22. 9. 2014
Určení kandidátů na vyloučení k 1. dni semestru

Přihlašování do vedlejších specializací
přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS

1. 12. 2014 – 3. 2. 2015

Dny otevřených dveří

FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FMJH

6. 2. 2015

31. 1. 2015

16. 1. 2015

23. 1. 2015

10. 1. 2015

30. 1. 2015

Detailní harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Registrace specializací 01. 12. 2014 08:00 – 19. 01. 2015 23:59
Výběrové řízení 01. 12. 2014 08:00 – 20. 01. 2015 21:00
Automatizovaný zápis 21. 01. 2015 08:00
Ruční zápis specializací 22. 01. 2015 08:00 – 24. 01. 2015 23:59