Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram akademického roku – zimní semestr 2015/2016

Semestr začíná 1. 9. 2015 a končí 14. 2. 2016

V případě, že v letech 2015-16 bude realizován projekt rekonstrukce části Staré budovy, může dojít ke zkrácení výuky probíhající v některých učebnách ve Staré budově. Upřesnění bude provedeno v návaznosti na schvalování výše uvedeného projektu před zahájením dotčeného semestru.
Pro kombinovanou a distanční formu studia mohou být rozhodnutím děkanů fakult některé termíny upraveny odlišně.

Zápisy do 1. semestru studia

(učebny si zajistí fakulty na PEDO podle potřeby – všechna konání ve Vencovského aule, není-li poznamenáno jinak)

Fakulta Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
FFÚ 19. 6. 2015 8. 7. 2015 (RB 101) 25. 9. 2015
(na fakultě)
FMV 8. 7. 2015 9. 7. 2015
FPH 30. 6. 2015 3. 7. 2015 (RB 101)
FIS 15. 6., 25. 8. a 26. 8. 2015 26. 6. a 2. 7. 2015 (RB 101)
NF 17. – 22. 6. 2015 (na fakultě) červen a září 2015 (na fakultě)
FMJH 3. 7. 2015 27. 8. 2015

Imatrikulace nově přijatých

FFÚ FMV FPH FIS NF FMJH
17. 9. 2015 16. 9. 2015 14. 9. 2015 15. 9. 2015 21. 9. 2015 18. 9. 2015

Harmonogram výuky a zkouškového období

Výuka (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů 21. 9. – 18. 12. 2015
Výuka - doktorské studium 5. 10. 2015 – 29. 1. 2016
Zkouškové období – 6 týdnů 21. – 23. 12., 28. 12. – 30. 12. 2015 a 4. 1. – 4. 2. 2016
Zkouškové období - doktorské studium celoročně
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů za prezenční studium  
z prvních 5 týdnů zkouškového období nejpozději do 31. 1. 2016 23:59
z posledního týdne zkouškového období nejpozději do 9. 2. 2016 23:59
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů za distanční a kombinované studium průběžně do 9. 2. 2016
Započítávání výsledků zápočtů a zkoušek
Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek vložených
pro předměty I. třídy do 1. 2. 2016 12:00
pro předměty II. třídy do 5. 2. 2016 12:00
pro předměty III. třídy do 9. 2. 2016 23:59

Promoce

Fakulta Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
FFÚ 23. 10. 2015 16. 10. 2015 20. 11. 2015 v 15:00
FMV 13. a 14. 11. 2015 20. 11. 2015
FPH 6. a 7. 11. 2015 9. 10. 2015
FIS 25. 9. 2015 2. 10. 2015
NF 24. 10. 2015 27. 11. 2015
FMJH 6. 11. 2015 7. 11. 2015

Termíny registrací a zápisů

Registrace 8. 6. – 1. 9. 2015
Úprava rozvrhu kateder 2. 9. – 4. 9. 2015 do 13:00
Zápisy  
automatizovaný zápis 7. 9. 2015
1. kolo zápisů 8. – 10. 9. 2015
automatizovaný zápis 11. 9. 2015
2. kolo zápisů 12., 14. – 15. 9. 2015
automatizovaný zápis 16. 9. 2015
3. kolo zápisů 17. – 19. 9. 2015
změny v zápisech 21. – 25. 9. 2015
Zahájení výuky (lichý týden) 21. 9. 2015
Určení kandidátů na vyloučení k 1. dni semestru
Přihlašování do vedlejších specializací
přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS
1. 6. – 15. 8. 2015  - na ZS 2015/16
1. 12. 2015 – 1. 2. 2016 - na LS 2015/16
Výběrové řízení do vedlejších specializací do 18. 8. 21:00
Automatizovaný zápis do vedlejších specializací 19. 8. po 8:00
Ruční zápis do vedlejších specializací od 20. 8. 8:00 do 29. 8. 23:59

Dny otevřených dveří

FFÚ FMV FPH FIS NF FMJH
5. 2. 2016 30. 1. 2016 15. 1. 2016 22. 1. 2016 9. 1. 2016 8. 1. 2016