Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram registrací a zápisů pro studenty na letní semestr 2011/2012

Veškeré zápisy kursů pro LS 2011/2012 je možno uskutečňovat pouze prostřednictvím počítačů v ISIS podle níže uvedených pokynů ve stanovených termínech. Jakákoliv domluva zápisu na kurs na katedře je neplatná! Dodatečné zápisy předmětů (kurzů) nad kapacitu nebudou povolovány.

1. Registrace

Registrace proběhnou v termínech dle tabulky.

2. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

Jedná se o předměty zařazené do skupin oboru/programu cP, fJP, fP, fJP2, fJPO, oJ1, oJ2, oJBP, oP, cTVS1, do skupin hlavní specializace cP, fP, oP, hP, oB1, hB1, oB2, hB2 a do skupin vedlejší specializace sP, sK, sZ, sR, sB1.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů uvedených skupin (bez účasti studentů). Někteří studenti budou mít část zaregistrovaných předmětů automatizovaně zapsanou - jejich rušení je možné pouze po předchozím zápisu jiných předmětů v minimálně stejném počtu kreditů (celkový počet kreditů nesmí klesnout pod kumulovanou hodnotu z automatizovaných zápisů - této skutečnosti věnujte maximální pozornost zvláště v případě, že nemáte dostatečný počet dalších kreditních poukázek). Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v  tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

3. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

Jedná se o předměty třídy I. a dále předměty zařazené do skupin oboru/programu cEX1, cINF, cEXI, cME, cHU, cEK, cFU, cEKH, cOJA, fV,fJV, oJ, oV, oV2, do skupin hlavní specializace cJA2, cEXA, oV, hJ, hV, oV1, hV1, oV2, hV2, oV3, hV3 a do skupin vedlejší specializace sV, sV1, sV2, sV3.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů třídy II (bez účasti studentů). Některým studentům přibudou k již dříve zapsaným další - jejich rušení je možné za podmínek předchozího bodu. Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v  tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

4. Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

Jedná se o předměty tříd I., II. a skupin cVB, cVM, cVV, cVOL, cVOR a cTVS2 (tedy všechny předměty).

Tomuto kroku rovněž předchází automatizovaný zápis se všemi důsledky. Pro jednotlivé skupiny studentů budou zpřístupněny od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu. V době zápisu dle tohoto bodu si musí každý student zjistit veškeré zapsané předměty a jejich rozvrh hodin.

5. Změny v rozvrhu studentů

Dodatečné úpravy rozvrhu lze činit ještě 1. týden výuky, a to od 20. 2. - 24. 2. 2012.

6. Tabulka termínů registrací a zápisů


Studenti zapisující se do:

navazující magisterské studium

4. a vyššího semestru

3. a vyššího semestru

ostatních semestru

bakalářské studium

6. a vyššího semestru

4. a vyššího semestru

3. a vyššího semestru

ostatních semestru

pětileté magisterské studium

registrace

3. 1. - 31. 1. 2012, mimo sobot a nedělí.
První den (3. 1. 2012) od 13.00 do 20.00 hod., další dny vždy od 9.00 do 20.00 hod.

přístup od:

zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

7. 2. 2012
8. 2. 2012
9. 2. 2012
8.00 - 21.00 hod.

7. 2. 2012
8.00 hod.

7. 2. 2012
16.00 hod.

8. 2. 2012
12.00 hod.

9. 2. 2012
8.00 hod.

zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

11. 2. 2012
13. 2. 2012
14. 2. 2012
8.00 - 21.00 hod.

11. 2. 2012
8.00 hod.

11. 2. 2012
16.00 hod.

13. 2. 2012
12.00 hod.

14. 2. 2012
8.00 hod.

zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

16. 2. 2012
17. 2. 2012
18. 2. 2012
8.00 - 21.00 hod.

16. 2. 2012
8.00 hod.

16. 2. 2012
16.00 hod.

17. 2. 2012
12.00 hod.

18. 2. 2012
8.00 hod.

Změny v  zápisech

20. 2. - 24. 2. 2012 mimo sobot, nedělí a státních svátků od 9:00 do 20:00

Poznámky

Veškeré podrobnosti a návody týkající se registrací a zápisů naleznete v samotné aplikaci a též na stránce wiki.vse.cz.

V Praze dne 25. 1. 2012
Pedagogické oddělení VŠE