Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonogram registrací a zápisů pro studenty na zimní semestr 2012/2013

Veškeré zápisy kursů pro ZS 2012/2013 je možno uskutečňovat pouze prostřednictvím počítačů v ISIS podle níže uvedených pokynů ve stanovených termínech. Jakákoliv domluva zápisu na kurs na katedře je neplatná! Dodatečné zápisy předmětů (kurzů) nad kapacitu nebudou povolovány.

1. Registrace

Registrace proběhnou v termínech dle tabulky.

2. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

Jedná se o předměty zařazené do skupin oboru/programu cP, fJP, fP, fJP2, fJPO, fJV, oJ1, oJ2, oJBP, oP, cTVS1, do skupin hlavní specializace cP, fP, oP, hP, oB1, hB1, oB2, hB2 a do skupin vedlejší specializace sP, sK, sZ, sR, sB1.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů uvedených skupin (bez účasti studentů). Někteří studenti budou mít část zaregistrovaných předmětů automatizovaně zapsanou - jejich rušení je možné pouze po předchozím zápisu jiných předmětů v minimálně stejném počtu kreditů (celkový počet kreditů nesmí klesnout pod kumulovanou hodnotu z automatizovaných zápisů - této skutečnosti věnujte maximální pozornost zvláště v případě, že nemáte dostatečný počet dalších kreditních poukázek). Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v  tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

3. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

Jedná se o předměty třídy I. a dále předměty zařazené do skupin oboru/programu cEX1, cINF, cEXI, cME, cHU, cEK, cFU, cEKH, cOJA, fV, oJ, oV, oV2, do skupin hlavní specializace cJA2, cEXA, oV, hJ, hV, oV1, hV1, oV2, hV2, oV3, hV3 a do skupin vedlejší specializace sV, sV1, sV2, sV3.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů třídy II (bez účasti studentů). Některým studentům přibudou k již dříve zapsaným další - jejich rušení je možné za podmínek předchozího bodu. Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v  tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

4. Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

Jedná se o předměty tříd I., II. a skupin cVB, cVM, cVV, cVOL, cVOR a cTVS2 (tedy všechny předměty).

Tomuto kroku rovněž předchází automatizovaný zápis se všemi důsledky. Pro jednotlivé skupiny studentů budou zpřístupněny od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu. V době zápisu dle tohoto bodu si musí každý student zjistit veškeré zapsané předměty a jejich rozvrh hodin.

5. Změny v rozvrhu studentů

Pro dodatečné úpravy rozvrhu probíhají dále zápisy 1. týden výuky, a to od 24. 9. do 29. 9. 2012.

6. Tabulka termínů registrací a zápisů

Studenti zapisující se do:

navazující magisterské studium

4. a vyššího sem.

3. a vyššího sem.

ostatních sem.

bakalářské studium

6. a vyššího sem.

4. a vyššího sem.

3. a vyššího sem.

ostatních sem.

pětileté magisterské studium

registrace

11. 6. 2012 až 4. 9. 2012, mimo sobot a nedělí.
První den (11. 6. 2012) od 13.00 do 20.00 hod., další dny vždy od 9.00 do 20.00 hod.

přístup od:
(pro ty, kteří vyplnili předmětovou anketu, platí přístup dřívější, pro ostatní o hodinu později)

Ruční zápis předmětů do následujícího semestru v každém kole vždy o 1 hodinu dříve mají automaticky i ti studenti, kteří měli v minulém semestru přerušené studium.

zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

11. 9. 2012
12. 9. 2012
13. 9. 2012
8.00 - 21.00 hod.

11. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

11. 9. 2012
16:00 hod./ 17:00 hod.

12. 9. 2012
12:00 hod./ 13:00 hod.

13. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

15. 9. 2012
17. 9. 2012
18. 9. 2012
8.00 - 21.00 hod.

15. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

15. 9. 2012
16:00 hod./ 17:00 hod.

17. 9. 2012
12:00 hod./ 13:00 hod.

18. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

20. 9. 2012
21. 9. 2012
22. 9. 2012
8.00 - 21.00 hod.

20. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

20. 9. 2012
16:00 hod./ 17:00 hod.

21. 9. 2012
12:00 hod./ 13:00 hod.

22. 9. 2012
8:00 hod. / 9:00 hod.

Změny v  zápisech

24. 9. do 29. 9. 2012 od 9:00 do 20:00

Poznámky

Veškeré podrobnosti a návody týkající se registrací a zápisů naleznete v samotné aplikaci a též na stránce wiki.vse.cz.

V Praze dne 15. 8. 2012
Pedagogické oddělení VŠE