Co se děje na VŠE?

25. 4. 2018 - Volby do Akademického senátu VŠE

Hledat
Pokročilé hledání

Příručka pro studenty prvních ročníků (formát PDF)

  1. Informace pro studenty - jak se orientovat ve škole, kde koupit skripta, školní lékaři, instruktáže pro první ročníky, rozmístění kateder na Jižním Městě
  2. Knihovnické a informační služby - jaké služby nabízí knihovna, jak se stát uživatelem knihovny, jazyková studovna
  3. Počítačová síť - počítačové učebny a studovny, tisk, nastavení hesel, dostupné disky a aplikace, elektronická pošta, nastavení bezdrátové sítě Eduroam
  4. Ubytování na kolejích VŠE
  5. Studijní programy fakult a center VŠE:

Seznam místností (učeben) je v Integrovaném studijním informačním systému.

Studentské aktivity.