Hledat
Pokročilé hledání

Informace o zajišťování grafických prací ve Výpočetním centru VŠE (od 1. 1. 2008)

Vzhledem k personálním a organizačním změnám ve výpočetním centru dochází od 1. 1. 2008 ke změně rozsahu zajišťovaných služeb a  grafických prací pro potřeby všech pracovišť VŠE.

Pracoviště grafičky v č. dv. NB 034 se ruší.

Zřizuje se nové pracoviště Grafická a multimediální laboratoř v místnosti SB300.

Grafické práce budou prováděny nadále pouze v tomto rozsahu:

  • grafické návrhy a výroba certifikátů, ceny děkanů, osvědčení, ocenění, jmenovací listy, specifické diplomy k medailím, diplomy, tisk nadstandardních listin na specifické papíry do 5 ks výtisků (v případě potřeby vícenákladového tisku připraví zadavateli data pro tisk v Nakladatelství Oeconomica, p. Lončák, SB 318, tel.:5543, nebo u externích dodavatelů),
  • grafické návrhy, tisk, ořezy nebo zlomy pozvánek a programů jednotlivých akcí (pouze složité a graficky náročné struktury): informační cedule, podle potřeby rektorátu, všech fakult a kateder i v jazykových mutacích (v případě potřeby vícenákladového tisku připraví zadavateli data pro tisk v Nakladatelství Oeconomica, nebo u externích dodavatelů),
  • grafické návrhy plakátů velkých formátů a přípravu dat pro velkoformátový tisk u externích dodavatelů,
  • podle typu zadaného dokumentu bude navržen ekonomicky výhodný způsob výroby (tisk v laboratoři, tisk v nakladatelství, tisk u externích dodavatelů).

Ruší se výroba dveřních cedulek, výroba fólií pro zpětné projektory, výroba a opravy nástěnek, aranžování výstavních expozic a řada dalších grafických prací drobného rozsahu.

Požadavky na grafické práce podávejte na formuláři "Žádanka na grafické a fotografické práce" ke stažení na: http://www.vse.cz/download/?ID=205&cat=7.

Příjem a realizace zakázek:

Grafická a multimediální laboratoř č.dv. SB300,
Kristýna Horná, Dis.
tel.: tel.: 22409 5870, 22409 5871
khorna@vse.cz.

Doba pro přijímání grafických zakázek: pondělí - čtvrtek od 12:45 do 14:15 hod. v místnosti 300SB (305A).