Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2009 - výsledné ocenění

poř. F kat. jméno autora příjmení autora titul název publikace Vydavatel
1. F 5 institucionální ekonomie Pavel Chalupníček Ing. Health Care before the Welfare State - The Destruction of Self-Help by State Intervention The Independent Review
Lukáš Dvořák Ing.
2. F 4 informačního a znalostního inženýrství Marek Nekvasil Ing. Towards Models for Judging the Maturity of Enterprises for Semantics Springer Verlag
4. F 1 finančního účetnictví a auditingu Jana Skálová Ing. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti ASPI, a.s.
4. F 1 financí a oceňování podniku Markéta Hejduková Ing. Rozhdování podniku mezi úvěrovým a leasingovým financováním investic v právním prostředí České republiky Nakladatelství Oeconomica (Oceňování)
4. F 1 financí a oceňování podniku Petra Oceláková Ing. Vliv rizika na hodnotu investice stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a reálné opce Nakladatelství Oeconomica (VŠE)
4. F 1 veřejných financí Lukáš Eisenwort Ing. Měření a vývoj globální progresivity osobní důchodové daně v ČR Nakladatelství Oeconomica (VŠE)