Hledat
Pokročilé hledání

Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2011 - výsledné ocenění

Pořadí F kat. jméno autora příjmení autora titul název publikace % podíl ISBN typ publikace název časopisu, vydavatel knihy
1. místo F1 měnové teorie a politiky, obor Finance Václav Žďárek Ing. Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a  nových členských zemí EU k eurozóně 100% 0032-3233 článek v  impaktovaném časopise Politická ekonomie
2. místo F4 informačního a znalostního inženýrství Tomáš Kliegr Ing. Entity Classification by Bag of Wikipedia Articles 100% 978-1-4503-0385-9 článek na doktorském sympoziu Association for Computing Machinery (v ACM Digital Library pouze elektronicky)
3. místo F5 institucionální ekonomie Marek Hudík Ing., Ph.D. Why economics is not a science of behaviour 100% 1350-178X článek v recenzovaném časopise The Journal of Economic Methodology