Výsledky výběrového řízení IGA pro rok 2003-2004

Evid.č. proj. Fak. Kat. Příjmení Jméno Titul, věd. hodnost Název projektu Výsledky výběrového řízení
1/03 1 CEFIUS Březinová Hana doc. Ing. CSc. Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy Přijato
2/03 1 KFOP Mařík Miloš prof. Ing. CSc. Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky Přijato se změnami
3/03 1 KFÚ Mejzlík Ladislav Ing. Inovace osnov a zápočtového systému katedry finančního účetnictví Zamítnuto
4/03 1 KVF Pavel Jan Ing. Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek Přijato
5/03 1 CEFIUS Vomáčková Helena doc. Ing. CSc. Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů Přijato se změnami
6/03 1 KMÚ Wagner Jaroslav Ing. Specifické projevy environmentálních aspektů podnikové činnosti v systému nástrojů a metod manažerského účetnictví Nepřijato
7/03 2 KROJ Hlavičková Vlasta doc.PhDr. CSc. E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka Přijato se změnami
8/03 2 KMO Žamberský Pavel Ing. Zkvalitnění obsahu a literatury pro nově otevřený kurz Ekonomie měnového kurzu Nepřijato
9/03 3 KM Dědina Jiří doc. Ing. CSc. Vytváření sítí malých a středních podniků - faktor zvyšování konkurenceschopnosti MSP Přijato se změnami
10/03 3 KPE Dvořáček Jiří doc.Ing., CSc. Adaptační procesy firem na podnikání v EU Přijato se změnami
11/03 3 KMIE Džbánková Zuzana Ing. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky při vstupu do EU - etické aspekty měnícího se podnikatelského prostředí, vývoj vybraných segmentů trhu práce v ČR Přijato se změnami
12/03 3 KPE Kislingerová Eva prof. Ing. CSc. Neziskové organizace Přijato se změnami
13/03 3 KPSŘ Lukeš Martin Mgr. Ing. Příprava metodiky výzkumu faktorů úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací Přijato se změnami
14/03 3 KPE Synek Miloslav prof. Nová teorie podniku Přijato se změnami
15/03 3,1 KM, KFP Srpová (spoluřešitel: doc. Marek) Jitka prof. Ing. CSc. Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii Přijato s podmínkou
16/03 4 KEKO Hušek Roman prof. Ing. CSc. Kvantitativní analýza a prognóza makroekonomických ukazatelů EU a komparace s ČR(Modelový přístup) Nepřijato
17/03 4 KSTP Jarošová Eva Ing. CSc. Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR Přijato se změnami
18/03 4 KSA Kačín Radovan Ing. Alternativní metody vzdělávání jako základ zkvalitňování výuky odborných předmětů a jejich ověření ve VŠ výuce Nepřijato
19/03 4 KMAT Kaňka Miloš doc.RNDr.CSc. Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE Přijato se změnami
20/03 4 KIT Matuška Miroslav Ing. Metakonfigurace zařízení počítačové sítě Přijato
21/03 4 KSA Mildeová Stanislava Ing. CSc. Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů Přijato s podmínkou
22/03 4 KSA Mildeová Stanislava Ing. CSc. Nástroje pro počítačovou podporu výuky trvale udržitelného rozvoje Nepřijato
23/03 4 KIZI Rauch Jan doc.RNDr.CSc. Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází Přijato
24/03 4 KSA Rosický Antonín Ing. CSc. Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT Přijato se změnami
25/03 4 KIT Voříšek Jiří prof. Ing. CSc. Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami Přijato
26/03 5 KHP Jílek Josef prof. Ing. CSc. Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu Přijato se změnami
27/03 5 IEEP Jílková Jiřina doc.Ing. CSc. Aplikace makroekonomického modelu pro evaluaci výdajových programů Nepřijato
28/03 5 IEEP Jílková Jiřina doc.Ing. CSc. Hodnocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení Přijato se změnami
29/03 5 KREG Kadeřábková Jaroslava PhDr. CSc. Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci Přijato s podmínkou
30/03 5 KSP Kotýnková Magdalena doc.Ing. CSc. Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii Přijato
31/03 5 KSP Poláková Olga doc. Ing., CSc. Sociální aspekty bydlení Přijato se změnami
32/03 5 KSP Průša Ladislav doc.Ing. CSc. Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb Přijato se změnami
33/03 5 KŽP Šauer Petr doc.Ing. CSc. Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR Přijato se změnami
34/03 5 KREG Wokoun René doc.RNDr.CSc. Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy Přijato se změnami
35/03 6 KSVH Hejda Jan doc.Dr. JUDr. Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu Přijato se změnami
36/03 6 KMIH Jelínek Jiří Ing., CSc. Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW Přijato se změnami
37/03 6 KMIH Jiroušek Radim prof.DrSc. Formální metody manažerského rozhodování - inicializace dlouhodobého projektu Nepřijato
38/03 6 KMPH Kovář František prof. Ing. CSc. Rozvoj podnikatelských aktivit ve vazbě na region a EU Nepřijato
39/03 6 KMVH Novotná Eliška Mgr. Gender ve veřejné správě regionu jižních Čech 1983 - 2003 Přijato se změnami
40/03 6 KMVH Novotná Eliška Mgr. Fakulta managementu VŠE a město Jindřichův Hradec: 10 let partnerství Nepřijato
41/03 6 KMVH Sedláková Jaroslava Mgr.Ph.D. Hodnocení úspěšnosti dobrovolnického programu PětP na FM VŠE metodou POE Nepřijato
42/03 R VC Pavlíček Luboš Ing. Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb Přijato
43/03 R VC Šmejkal Ivo Ing. Tvorba, transformace a užití informačních zdrojů pro vědu a pedagogiku v prostředí VŠE Přijato se změnami