Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Medaile Aloise Rašína

V roce 1999 byla na VŠE v Praze založena tradice udělování Medaile Aloise Rašína.
Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Nositelé Medaile Aloise Rašína
(1999 - 2010):

Rok udělení

Jméno

Instituce

1999

prof. Ing. dr.h.c. Juraj STERN, CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

1999

prof. Ing. Karol ZALAI, CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

2000

dr. Bernd HALLIER

EHI EuroHandelsinstitut e.v., Německo

2000

prof. Ing. dr.h.c. Radim VLČEK, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2000

Niels GOTTLIEB

Academic Director of Denmark's International Study Program - DIS

2001

dr. Arlyn R. RUBASH

Professor of Bradley University, USA

2003

prof. Ing. RCDr. dr.h.c. Václav HOFFMANN, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2003

prof. JUDr. František VENCOVSKÝ

Vysoká škola ekonomická v Praze

2003

Ing. Vratislav KULHÁNEK

Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav

2006

prof. Ing. Dana KOVANICOVÁ, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2007

prof. Ing. Jiří KOSTA, CSc., Dr. rer. pol.

emeritní profesor Univerzity J. W. Goethe, Frankfurt nad Mohanem

2007

prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2008

prof. Ing. Lenka PRAŽSKÁ, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2008

prof. Ing. Vladimír PILNÝ, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2009

prof. Ing. Miroslav TUČEK, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2010

prof. Ing. Vladimír NOVÁK, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2011

doc. Ing. Jaroslava DURČÁKOVÁ CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2013

Pierre LÉVY

velvyslanec Francie v České republice