Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Vladislav Bínaděkan Fakulty managementu

Vzdělání

2003Ing., obor Inženýrská informatika, FJFI ČVUT
2011Ph.D., obor Management, FM VŠE
2014doc., obor Management, FM VŠE

Studijní pobyty a přednášky

2010Japonsko, Department of Systems Innovation, Osaka University (zvaná přednáška)
2014Kanada, Rotman School of Management, University of Toronto (2 týdny)

Zaměstnání

2003-dosudFakulta managementu VŠE

Akademické funkce

2011-2014člen AS FM VŠE
2013-2015místopředseda Grantové rady FM VŠE
2012-2015vedoucí Katedry exaktních metod FM VŠE
2015- dosudděkan FM VŠE

Odborná činnost

2009-dosudřešení šesti projektů externích poskytovatelů (GAČR, MŠMT)
2011-2012konzultant dizertační práce Mgr. Ing. Martina Luštického, Ph.D.
2012, 2013podíl na organizaci mezinárodních konferencí WUPES a CJS
2011-dosudrecenzování mimo jiné pro CEJM, PEP, AOP a JCGS
2016programový výbor konference SCIS-ISIS 2016

Členství ve vědeckých, akademických, redakčních radách

2016-dosudčlen vědecké rady FM VŠE
2016-dosudčlen vědecké rady VŠE
2014-dosudčlen výkonné rady Prague Economic Papers
2014-dosudčlen vědeckého výboru časopisu Management: science and education

Členství v odborných organizacích

1997-dosudJednota českých matematiků a fyziků
2015-dosudIAENG

Publikační činnost

Autor či spoluautor 6 publikací v časopisech s pozitivním IF, 12 dalších článků v recenzovaných časopisech a více než 40 příspěvků na mezinárodních konferencích, 36 citací dle WOS.

Odborný zájem

Pravděpodobnostní a zobecněné přístupy k modelování nejistoty a neurčitosti v manažerském rozhodování. Příjmová situace a chudoba v zemích EU.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina (pasivně)