Hledat
Pokročilé hledání

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Děkan Fakulty informatiky a statistiky


Vzdělání
1979 – 1984 obor matematická statistika, MFF UK Praha
1986 RNDr., obor matematická statistika, MFF UK Praha, VŠE Praha postgraduální studium
Akademické funkce
1992 titul CSc. v oboru statistika, VŠE Praha
2002 titul doc. v oboru statistika, VŠE Praha
Zaměstnání
1984 – 1986 VŠE Praha, katedra statistiky, studijní pobyt
1986 – 2002 VŠE Praha, katedra statistiky, asistent, odborný asistent
2002 – dosud VŠE Praha, katedra statistiky, docent
2003 – dosud VŠE Praha, vedoucí vědeckých pracovišť FIS
2006 – 2010 VŠE Praha, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti
2010 - dosud VŠE Praha, děkan Fakulty informatiky a statistiky.
Odborná činnost
1985 – dosud Přednášející základních a volitelných kurzů statistiky na všech typech studia VŠE
1993 – dosud Člen České statistické společnosti
1988 – 2004 Spoluřešitel 4 grantů (MŠMT)
1989 – dosud Český statistický úřad (přednášející – kurzy statistiky, kurzy výpočetní techniky)
1998 – dosud Člen organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathe­ma­tics and Statistics in Economy
1999 – 2004 Spoluřešitel vědeckého výzkumného záměru „Exploatace informačních zdrojů“ (MŠMT MSM311402001)
2000 – dosud Institut Svazu účetních (přednášející – kurz Kvantitativní metody a informatika, Kvantitativní metody a řízení – certifikace ACCA Londýn)
2001 – dosud Člen redakční rady sborníku Mundus Symbolicus
2003 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2003 – dosud Člen International Statistical Institute
2007 – 2013 Spoluřešitel a vedoucí vědeckého výzkumného záměru „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“ (MŠMT MSM36138439910)
2009 – dosud Člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
2010 – dosud Děkan Fakulty informatiky a statistiky
2010 – dosud Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2012 – 2018 Člen týmu Projektu Excelence GAČR P402/12/G097 „DYME – Dynamické modely v ekonomii“
Odborné zaměření
Základní kursy statistiky
Časové řady
Pravděpodobnost
Výpočetní statistika
Pojišťovnictví