Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Jakub Fischer Děkan Fakulty informatiky a statistiky

Vzdělání a vedecké hodnosti

2008 VŠE, FIS, obor Statistika (doc.)
2005 VŠE, FIS, obor Statistika (Ph.D.)
2001 VŠE, FIS, obor Statistika (Ing.)

Zaměstnání

2018-dosud VŠE, FIS, Fakulta informatiky a statistiky, děkan
2008-2018 VŠE, FIS, katedra ekonomické statistiky, docent, vedoucí katedry
2001-2008 VŠE, FIS, katedra statistiky a pravděpodobnosti, asistent / odb. asistent

Akademické aktivity

2012-2017 Rada vysokých škol, předseda
2010-2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro strategii
2006-dosud Akademie věd České republiky, člen Akademického sněmu
2006-2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, proděkan pro vědu, výzkum a informatiku

Aktuální členství ve vědeckých, akademických a oborových radách

2017-dosud Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, člen oborové komise oboru Hospodářská politika
2016-dosud VŠE, Fakulta managementu, člen vědecké rady
2015-dosud Unicorn College, člen vědecké rady
2014-dosud VŠE, FIS, člen oborové rady oboru Statistika
2014-dosud Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, člen vědecké rady
2012-dosud Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, člen vědecké rady
2011-dosud Masarykova univerzita, člen vědecké rady
2010-dosud VŠE, člen vědecké rady
2010-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, člen vědecké rady
2010-dosud Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, člen akademické rady
2006-dosud VŠE, FIS, člen vědecké rady

Členství v odborných organizacích, poradních a hodnotících orgánech

2013, 2017 Research Council of Lithuania, člen mezinárodního grantového panelu
2017-dosud Grantová agentura ČR, předseda panelu 402, člen oborové komise OK4
2016-dosud Centrum pro studium vysokého školství, člen dozorčí rady
2015-2017 Grantová agentura ČR, člen panelu 402
2015 MOSTA, člen mezinárodního hodnotícího panelu pro hodnocení výzkumných organizací Litvy
2015-dosud Technologická agentura ČR, člen Expertní hodnotící komise programu OMEGA
2015-dosud International Input-Output Association, člen
2014-2017 Rada vlády pro udržitelný rozvoj, člen Rady a dvou jejích výborů
2012-dosud International Statistical Institute, člen
2012-dosud Centre for International Research on Economic (Tendency) Surveys, člen
2011-dosud Středoškolská odborná činnost, člen Ústřední komise, od 2016 místopředseda Ústřední komise a předseda ústřední poroty
2010-dosud International Statistical Literacy Project, národní koordinátor za ČR
2010-dosud Česká společnost ekonomická, člen představenstva
2007-dosud Česká demografická společnost, člen
2004-dosud International Association for Statistical Education, člen
2002-dosud Česká statistická společnost, člen
1995-dosud Jednota českých matematiků a fyziků, člen

Odborná spolupráce (výběr)

2013-2015 Český statistický úřad, vedoucí metodických auditů
2013-dosud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odborný garant šetření studentů EUROSTUDENT a DOKTORANDI
2013-dosud znalec dle zákona č. 36/1967 Sv. ve specializaci statistika
2011-2012 Český statistický úřad, poradce předsedkyně
2004-dosud Jednota českých matematiků a fyziků, krajský koordinátor soutěže Matematický klokan pro hl. m. Prahu

Aktuální členství ve výkonných a redakčních radách vědeckých časopisů

2017-dosud Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science
2014-dosud Journal of Economics and Social Research, člen redakčního kruhu
2012-dosud člen redakční rady časopisu Acta Sting
2011-dosud člen výkonné rady časopisu Statistika
2008-dosud člen redakční rady The Open Political Science Journal

Získaná ocenění:

2001 Cena Josefa Hlávky
2004, 2014 Cena rektora VŠE v Praze za prestižní publikaci - článek
2003-2015 7x cena děkana FIS VŠE za nejlepší publikaci

 

Přehled publikací na WoS a jejich citací je k dispozici na http://www.researcherid.com/rid/J-7874-2012.
Seznam všech publikací lze získat z databáze pcvse.vse.cz.
Přehled grantů a projektů je součástí databáze projekty.vse.cz.