Hledat
Pokročilé hledání

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské

Vzdělání:
1979 Ing. VŠE, Učitelství ekonomických oborů
1991 CSc. Československá akademie věd, Sociologie, Teorie řízení
1993 Doc. VŠE, Podnikové hospodářství
1998 Prof. VŠE, Podnikové hospodářství
Zaměstnání, akademické funkce
1992 – dosud Vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE
1994 – 2000
2006 – 2014
Proděkan pro vědu, FPH VŠE
2007 – dosud Garant programu Honors Akademia
  Garant doktorského oboru „Podniková ekonomika a management“, FPH VŠE
  Garant vedlejší specializace „Manažerská sociologie a psychologie“, FPH VŠE
Odborná činnost
2006 – dosud Universität Regensburg, TU Braunschweig, FH Regensburg/Weiden, hostující profesor
Členství ve vědeckých a redakčních radách
Redakční rada: Journal for European management Studies, reiner Hampp Verlag, Müchen
Rada vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace – člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy
Česká hlava – řádný člen
Sparklingscience Wien (grantová agentura, Rakousko)
Česko-německý fond budoucnosti – člen stipendijní komise
Vědecká rada VŠE a FPH VŠE v Praze
Publikační činnost
1992 Psychologie a sociologie v personálním managementu,skripta
1993 Řízení profesní kariéry zaměstnanců, skripta (pokračování)
1994 Psychologie a sociologie v řízení firmy: cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku, učebnice
1996 Interkulturální management: lidé, kultura a management, kniha
1997 Sociologie pro ekonomy, učebnice
1998 Psychologie a sociologie řízení, učebnice
1999 Interkulturní komunikace v řízení a podnikání, kniha
2000 Perfekt geplant oder genial improvisiert, kniha
2001 Moc, vliv, autorita, kniha
2001 Interkulturní komunikace v řízení a podnikání, kniha
2002 Sociologie pro ekonomy a manažery, učebnice
2002 Psychologie a sociologie řízení, učebnice
2003 ”Příprava českých podniků na vstup České republiky do Evropské unie” : sborník, kniha
2005 Chování podniku v globalizujícím se prostředí, kniha
2005 Spolupráce přes hranice kultur, kniha
2006 (NE)spokojený zákazník – náš cíl?!, kniha
2007 Psychologie a sociologie řízení, kniha
2011 Nová ekonomika: nové příležitosti?, kniha
2011 Nová ekonomika. Nové příležitosti?, kniha
2011 NEAR NEIGHBOURS, článek recenzovaný
2012 Simply Clever, výzk. zpráva souhr.
2012 Manažerská psychologie a sociologie, sest. monografie
2012 Vzdělávání manažerů a podnikatelů v dlouhodobé perspektivě, konference
2012 Using cultural potential in tourism for support small and medium enterpreneurship development in small destinations, příspěvek v mezin. sb.
2012 Výzkum spotřeby kulturních statků realizovaný KPSŘ, příspěvek v tuzem. sb.
2012 Manažerská psychologie a sociologie, učebnice
2012 Manažerská psychologie a sociologie, kniha
2013 Lifestyle, Consumption and Segmentation in Culture, kniha – příspěvek
2013 Střední management ve firemním inovačním procesu,včlánek recenzovaný
Řešené projekty
Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi, KPSŘ FPH
Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí, FPH
Organizační kultura českých firem, KPSŘ FPH
Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí, KPSŘ FPH
Cultural and Innovation Dynamics – Explaining the uneven evolution of human knowledge CID, KPSŘ FPH
Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen – Die Wichtigkeit von weichen Faktoren in den frühen
Phasen des Innovationsprozesses von international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen, ITIM FPH
Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy, KPSŘ FPH
Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů, KPSŘ FPH
Výukový předmět: Interkulturelní management, KPSŘ FPH
Kultura a management – odborný seminář, KPSŘ FPH
Role středního managementu firmy v inovačním procesu, KPSŘ FPH
Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic, KPSŘ FPH
Odborný zájem
Manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, interkulturní tréninky, sociologický výzkum, konzultace a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem, kurzy zaměřené na trénink sociálních a manažerských dovedností, interkulturní tréninky
Jazykové znalosti
němčina, ruština, angličtina, španělština