Co se děje na VŠE?

25. 4. 2018 - Volby do Akademického senátu VŠE

Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Děkan Národohospodářské fakulty

Vzdělání
1977 Gymnázium, 1. maturita
1979 SEŠ zahraniční obchod, 2. maturita
1979 - 1983 VŠE fakulta národohospodářská, státní zkoušky
1992 vědecká aspirantura – VŠE Praha – obhajoba v r. 1992 a zisk titulu kandidáta věd
2010 VŠE Praha, zisk titulu docent
Zahraniční studijní, přednáškové pobyty a stáže, účast na konferencích
Vídeňská Univerzita, Rakousko; IHS Europe Chamboin Sur Lyon; Karl Menger Institut Wien; Wirtschaftsuniversität St. Gallen, Švýcarsko; Liberales Institut, Zürich, Švýcarsko; Hongkong; Univerzita Bergen, Norsko; Mont Pelerin Society, Heritage Foundation, Washington; Mont Pelerin Society, Potsdam; Mont Pelerin Society, Bratislava a jiné.
Pedagogická činnost
1983 – 1984 Asistent na pracovišti dějin ekonomických teorií přednášející předmět Dějiny ekonomických učení pro studenty dálkového studia
1985 – 1989 Odborný asistent pracoviště dějin ekonomických teorií přednášející kurzy Dějin ekonomických učení pro denní a dálkové studium
1986 – 1993 Zkoušení denního a dálkového studia předmětu Dějin ekonomických učení
1990 – 1991 Prorektor VŠE pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu VŠE
1990 – 2003 Odborný asistent na katedře dějin ekonomických teorií a katedře ekonomie, přednášející předměty Dějiny ekonomických teorií, Hospodářská politika, Mikroekonomie a Makroekonomie. Zkoušení předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie.
2003 – 2006 Odborný asistent na katedře hospodářské politiky, přednášející předměty Makroekonomie, Základy hospodářské politiky a Hospodářská a sociální politika. Zkoušení předmětů Makroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
2003 – dosud Vedení diplomových seminářů
2006 – dosud Odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky, přednášející předmětů Hospodářská a sociální politika. Zkoušení bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie a Hospodářské politiky a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
1993 – dosud Vedení a oponentura diplomových a doktorských prací na Národohospodářské fakultě VŠE a fakultách UK v Praze
Členství ve vědeckých radách a komisích
1990 – 1992 předsedající a člen ad hoc vzniklých komisí v období přestavby studijních programů VŠE v letech 1990 – 1992
1990 – 1991 člen vědecké rady VŠE
1990 – dosud ředitel Liberálního institutu
dosud předseda správní rady Liberálního institutu
2003 – dosud člen vědecké rady NF VŠE
2005 – 2006 místopředseda pracovní skupiny primátora hl. m. Prahy pro optimalizaci   grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury
Členství v domácích a mezinárodních odborných společnostech
1988 – 1990 člen Klubu mladých vědeckých pracovníků VŠE
1989 – do skončení činnosti člen Kruhu nezávislé inteligence
1990 – dosud spoluzakladatel a ředitel Liberálního institutu
prosinec 1989 spoluzakladatel Rady vysokých škol
1990 – dosud člen České společnosti ekonomické
1990 – 1996 člen předsednictva Rady vysokých škol – RVŠ
1991 – 1995 předseda komise pro studentské záležitosti RVŠ
1990 – 1992 člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
1994 – 1996 člen předsednictva Asociace investičních společností a fondů
1996 – 1998 člen předsednictva Unie investičních společností – UNIS
1997 – 2003 člen Rady SCP
1997 – 2000 člen akademického senátu VŠE
1997 – 2000 předseda legislativní komise AS VŠE
2003 – 2010 předseda akademického senátu NF VŠE
2006 – dosud předseda řídící komise činnosti Znaleckého ústavu NF VŠE