Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Děkan Národohospodářské fakulty

Vzdělání
1977 Gymnázium, 1. maturita
1979 SEŠ zahraniční obchod, 2. maturita
1979 - 1983 VŠE fakulta národohospodářská, státní zkoušky
1992 vědecká aspirantura – VŠE Praha – obhajoba v r. 1992 a zisk titulu kandidáta věd
2010 VŠE Praha, zisk titulu docent
Zahraniční studijní, přednáškové pobyty a stáže, účast na konferencích
Vídeňská Univerzita, Rakousko; IHS Europe Chamboin Sur Lyon; Karl Menger Institut Wien; Wirtschaftsuniversität St. Gallen, Švýcarsko; Liberales Institut, Zürich, Švýcarsko; Hongkong; Univerzita Bergen, Norsko; Mont Pelerin Society, Heritage Foundation, Washington; Mont Pelerin Society, Potsdam; Mont Pelerin Society, Bratislava a jiné.
Pedagogická činnost
1983 – 1984 Asistent na pracovišti dějin ekonomických teorií přednášející předmět Dějiny ekonomických učení pro studenty dálkového studia
1985 – 1989 Odborný asistent pracoviště dějin ekonomických teorií přednášející kurzy Dějin ekonomických učení pro denní a dálkové studium
1986 – 1993 Zkoušení denního a dálkového studia předmětu Dějin ekonomických učení
1990 – 1991 Prorektor VŠE pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu VŠE
1990 – 2003 Odborný asistent na katedře dějin ekonomických teorií a katedře ekonomie, přednášející předměty Dějiny ekonomických teorií, Hospodářská politika, Mikroekonomie a Makroekonomie. Zkoušení předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie.
2003 – 2006 Odborný asistent na katedře hospodářské politiky, přednášející předměty Makroekonomie, Základy hospodářské politiky a Hospodářská a sociální politika. Zkoušení předmětů Makroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
2003 – dosud Vedení diplomových seminářů
2006 – dosud Odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky, přednášející předmětů Hospodářská a sociální politika. Zkoušení bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie a Hospodářské politiky a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.
1993 – dosud Vedení a oponentura diplomových a doktorských prací na Národohospodářské fakultě VŠE a fakultách UK v Praze
Členství ve vědeckých radách a komisích
1990 – 1992 předsedající a člen ad hoc vzniklých komisí v období přestavby studijních programů VŠE v letech 1990 – 1992
1990 – 1991 člen vědecké rady VŠE
1990 – dosud ředitel Liberálního institutu
dosud předseda správní rady Liberálního institutu
2003 – dosud člen vědecké rady NF VŠE
2005 – 2006 místopředseda pracovní skupiny primátora hl. m. Prahy pro optimalizaci   grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury
Členství v domácích a mezinárodních odborných společnostech
1988 – 1990 člen Klubu mladých vědeckých pracovníků VŠE
1989 – do skončení činnosti člen Kruhu nezávislé inteligence
1990 – dosud spoluzakladatel a ředitel Liberálního institutu
prosinec 1989 spoluzakladatel Rady vysokých škol
1990 – dosud člen České společnosti ekonomické
1990 – 1996 člen předsednictva Rady vysokých škol – RVŠ
1991 – 1995 předseda komise pro studentské záležitosti RVŠ
1990 – 1992 člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
1994 – 1996 člen předsednictva Asociace investičních společností a fondů
1996 – 1998 člen předsednictva Unie investičních společností – UNIS
1997 – 2003 člen Rady SCP
1997 – 2000 člen akademického senátu VŠE
1997 – 2000 předseda legislativní komise AS VŠE
2003 – 2010 předseda akademického senátu NF VŠE
2006 – dosud předseda řídící komise činnosti Znaleckého ústavu NF VŠE