Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Odborný životopis

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů

Vzdělání

 • 2002 Ing., obor Mezinárodní obchod, VŠE
 • 2004 Ph.D., obor Mezinárodní obchod, VŠE
 • 2008 Doc., obor Mezinárodní obchod, VŠE  

Studijní pobyty (stáže)

 • 2005-2006 Zahraniční stáž na WU Wien v rámci projektu Corporate Chair

Zaměstnání

 • 2016 – dosud VŠE, děkan Fakulty mezinárodních vztahů
 • 2008 – dosud VŠE (Katedra mezinárodního obchodu), docent
 • 2012-2013 VŠE, proděkan pro vědu a doktorské studium, Fakulta mezinárodních vztahů
 • 2003–2007 VŠE (Katedra mezinárodního obchodu), odborný asistent

Pedagogická činnost v zahraničí

 • Audencia School of Management in Nantes
 • Wirtschaftsuniversität Wien
 • University Jean Moulin - Lyon 3

Členství ve vědeckých radách

 • VŠE – člen vědecké rady od r. 2016
 • VŠE – člen vědecké rady Fakulty managementu od r. 2016
 • VŠE – člen vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů od r. 2012

Členství v redakčních radách

 • VŠE - Prague Economic Papers
 • VŠE - Central European Business Review
 • VŠE - Současná Evropa
 • Cracow University of Economics - Entrepreneurial Business and Economics Review

Vědecká činnost

 • Řešitel úspěšně obhájeného mezinárodního vědeckého projektu Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics v pozici národního koordinátora
 • Člen řešitelských týmů úspěšně obhájeného projektu GA ČR Konkurenceschopnost českých firem po vstupu do EU a Výzkumného záměru FMV Governance v kotextu globalizované ekonomiky a společnosti

Publikační činnost a veřejný ohlas

 • TAUŠER, Josef, ARLTOVÁ, Markéta, ŽAMBERSKÝ, Pavel. Czech Exports and German GDP: A Closer Look. Prague Economic Papers. 2015, roč. 24, č. 1, s. 17–37. ISSN 1210-0455.
 • TAUŠER, Josef, ČAJKA, Radek. Weather derivates and hedging the weather risks. Agricultural Economics [online]. 2014, roč. 60, č. 7, s. 309–313. ISSN 0139-570X. Dostupné z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/127191.pdf. ISSN 1805-9295 (On-line).
 • TAUŠER, Josef, BURYAN, Petr. Exchange Rate Predictions in International Financial Management by Enhanced GMDH Algorithm. Prague Economic Papers. 2011, roč. 20, č. 3, s. 232–249. ISSN 1210-0455.
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, TAUŠER, Josef, aj. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.
 • TAUŠER, Josef. Tradiční teorie měnového kurzu v podmínkách ekonomické transformace. Ekonomický časopis. 2007, roč. 55, č. 9, s. 886–904. ISSN 0013-3035.

Odborný zájem

 • Mezinárodní finanční řízení
 • Mezinárodní ekonomie

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – plynně slovem i písmem
 • Německý jazyk – plynně slovem i písmem