Rétorické a prezentační dovednosti

Mluvený jazykový projev nabývá v současné společnosti nové důležitosti. Umění veřejně promluvit často představuje podmínku úspěchu, řečnické vzdělání bývá konkurenční výhodou. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikou mluveného slova, demonstrovat aktuální otázky jazykové kultury a zvládnout základní dovednosti verbální i nonverbální komunikace. Ovládněte publikum svým projevem – díky kurzu Rétorické a prezentační dovednosti.

Obsah kurzu

Praktická cvičení zaměřená nikoli na obsah promluvy, ale na dokonalé ovládání techniky řeči, tj. řemeslné stránky jazyka, bez níž nelze přesvědčovat, získávat, tvořit. Artikulační a modulační cvičení, nácvik správného dýchání. Cvičení komunikativních dovedností, modelování řečnických situací, včetně nácviku nonverbálních komunikativních dovedností. Žádaná je maximální aktivita účastníků.

Komu je kurz určen

  • lidi z praxe, kteří ve své profesi často prezentují
  • studenti všech stupňů studia včetně doktorského
  • začínající učitelé, lektoři

Lektorka kurzu

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Časová dotace

Kurz je realizován formou 5 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut).

Počet účastníků

Maximálně 15

Cena kurzu

1 600 Kč
1 440 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE, dále pro studenty a zaměstnance VŠE)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Termíny

Kurz je realizován formou 5 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut)

  • 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 12.2.2019 vždy 15:00-17:30 na NB473

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla).

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 60% účasti.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

PŘIHLÁŠKA PRO VEŘEJNOST

PŘIHLÁŠKA PRO ZAMĚSTNANCE A STUDENTY VŠE