Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.11.2016

11. listopadu
2016

v 13,45 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (Vol)
  2. Materiály na kolegium rektorky dne 15.11.
  3. Informace ze schůzky se zástupci VC – zam. benefity (tel. služby)
  4. Příprava předvánočního setkání seniorů
  5. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni členové výboru obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 15.11. – bez připomínek.

ad 3)
PhDr. Volfová podala informace ze schůzky se zástupci VC ohledně možných benefitů pro zaměstnance v oblasti telekomunikačních služeb. Zúčastnil se i Ing. Vaško, iniciátor této akce. Škola zahájí jednání, zjistí, jaké by byly možnosti ze strany operátora a zájem ze strany zaměstnanců.

ad 4)
Výbor se dohodl na podrobnostech při zajišťování předvánočního setkání seniorů.

ad 5)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 9. 12. 2016 v 13,45 na NB11.

V Praze dne 11. 11. 2016
Zapsala B. Volfová