Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.4.2016

11. dubna
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Výroční zpráva za rok 2015
  2. Informace z minulého KR
  3. Materiály na kolegium rektorky – 12.4.16
  4. Různé

ad 1)
Výbor zpracoval a odeslal text do Výroční zprávy za rok 2015 (bod 8g – Péče o zaměstnance).

ad 2)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 3)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 13.4.16 – bez připomínek.

ad 4)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná 9. 5. 2016 v 13,15 na NB11.

V Praze dne 12. 4. 2016

Zapsala B. Volfová