Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 12.5.2017

12. května
2017

ve 12,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (18. 4. 2017) – Vol
  2. Materiály na KR 13.6.17
  3. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

  • Benefity v oblasti telekomunikačních služeb – během několika dnů budou známy výsledky výběrového řízení.
  • Úprava časového rozvrhu výuky bude znamenat zrušení jedné rozvrhové akce.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 13.6. – bez připomínek.

ad 3)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná ve středu 28. 6. 2017 ve 12,15 hod. na NB11.

V Praze dne 12. 5. 2017
Zapsala B. Volfová