Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 13.10.2017

13. října
2017

v 13,45 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková,Volfová, Otavová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR
  2. Materiály na KR – 17. 10.17
  3. Aktiv předsedů ZO VOS 7. 11. 2017 – viz mail Ing. Anýžové ze 4. 10.
  4. Zahájení příprav prosincového „Setkání seniorů“
  5. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 17. 10. – bez připomínek.

ad 3)
Aktivu předsedů ZO VOS dne 7. 11. 2017 se zúčastní PhDr. Volfová.

ad 4)
Výbor zahájil přípravy prosincového „Setkání seniorů“. Setkání proběhne již tradičně v menze, a to dne 12. 12. v 15 hod. Zahájí ho rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. a kulturní program zajistí soubor Gaudeamus.

V Praze dne 13. 10. 2017
Zapsala B. Volfová