Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 14.10.2016

14. října
2016

v 13,30 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky – Vol
  2. Materiály na kolegium rektorky – 18.10.16
  3. Informace ze semináře – Chyl
  4. Setkání seniorů – zahájení příprav
  5. Benefity – telekomunikační služby – žádost dr. Nenadála zformulovat zadání výběrového řízení (věcnou stránku)
  6. Žádost p. Sokolského o rozšíření dotací na stravu (obědy + večeře)

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni členové výboru obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 18.10. – bez připomínek.

ad 3)
Ing. Chylíková, Ph.D podala informace ze semináře na téma „Hospodaření odborových organizací“, který se konal 12. 10. 2016 (lektorka Jindřiška Plesníková).

ad 4)
Výbor zahájil přípravy předvánočního setkání seniorů.

ad 5)
Na žádost dr. Nenadála výbor zformuluje zadání (věcnou stránku) výběrového řízení za účelem zajištění benefitů pro zaměstnance v oblasti telekomunikací. Bude zorganizována schůzka se zástupci VC.

ad 6)

Byla projednána žádost p. Sokolského o rozšíření dotací na stravu (obědy + večeře). Výbor konstatoval, že zaměstnanec má právo na dotaci na 1 jídlo denně; zjistí další event. možnosti.

ad 7)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 11. 11. 2016 v 13,45 na NB11.

V Praze dne 14. 10. 2016
Zapsala B. Volfová