Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 14.3.2016

14. března
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Volfová, Zmeková

Omluveni: Otavová

Program:

  1. Informace z Výroční konference VOS – Chylíková
  2. Informace z kolegia rektorky – Volfová
  3. Materiály pro jednání KR 15.3.16
  4. Evidenční list + platba členských příspěvků VOS
  5. Různé

ad 1)
Ing. Chylíková, Ph.D. podala informace z Výroční konference VOS. Členové výboru ZO diskutovali o aktuálním vývoji ve VOS.

ad 2)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 3)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 14.3.16 – bez připomínek.

ad 4)
Evidenční list bude zaslán na VOS, příspěvky budou z účtu odeslány platebním příkazem – v České spořitelně zařídí Chyl + Vol.

ad 5)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná 11. 4. 2016 v 13,15 na NB11.

V Praze dne 15. 3. 2016

Zapsala B. Volfová