Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 17.3.2017

17. března
2017

ve 12 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová,

Omluveni: Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (14. 2. 2017) – Vol
  2. Materiály na KR 21.3.17
  3. Evidenční list + platba členských příspěvků VOS (kontrola částky na výpisu z banky)
  4. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.
Návrh odborů ohledně benefitů v oblasti telekomunikačních služeb je nadále rozpracováván. VC zrealizovalo dotazníkovou anketu, aby zjistilo předběžný zájem ze strany zaměstnanců; na základě toho vypsáno výběrové řízení.
Dr. Volfová přednesla na KR požadavek o nutnosti zveřejnit KS v registru smluv (viz minulý zápis). Dne 23.2. však přišel prostřednictvím sekretariátu VOS mail od místopředsedy ČMKOS JUDr. Víta Samka, že poslanecká sněmovna schválila většinou jednoho hlasu novelu zákona o registru smluv s tím, že na kolektivní smlouvy se tento zákona vztahovat nebude.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 21.3. – bez připomínek.

ad 3)
PhDr. Volfová zkontroluje a odevzdá Evidenční list 2017 na sekretariát VOS do 7.4. – pí Anýžové. Ing. Chylíková, Ph.D a PhDr. Volfová dají příkaz v bance k odeslání členských příspěvků na VOS.

ad 4)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v úterý 11. 4. 2017 ve 11 hod. na NB11.

V Praze dne 17. 3. 2017
Zapsala B. Volfová