Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 18.9.2017

18. září
2017

v 14,30 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková,Volfová, Zmeková

Omluveni: Otavová

Program:

  1. Činnost VOS během prázdnin – Vol
  2. Materiály na KR dne 19. 9. 2017
  3. Různé

ad 1)
Během prázdnin přicházely ze sekretariátu VOS informace o akcích chystaných na září. Dne 1. září se někteří členové ZO zúčastnili protestní akce v Betlémské kapli s cílem dosáhnout navýšení rozpočtu VŠ a dlouhodobého zlepšení financování VŠ.

ad 2)
Výbor projednal materiály na KR dne 19. 9. – bez připomínek.

ad 3)
Menza AV GASTRO výrazně navýšila ceny obědů a večeří bez jakéhokoliv upozornění. Na KR bude vznesen dotaz na důvody tohoto razantního zdražení a na související dotace jídel.

Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 13. 10. 2017 v 13,45 hod. na NB11.

V Praze dne 18. 9. 2017
Zapsala B. Volfová