Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 20.6.2016

20. června
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Volfová

Omluveni: Otavová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR
  2. Materiály na kolegium rektorky – 21.6.16
  3. Informace z České spořitelny
  4. Různé

ad 1)
Ing. Chylíková, Ph.D. podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 21.6.16 – bez připomínek.

ad 3)
Podmínky vedení účtu v České spořitelně nejsou pro ZO VOS výhodné a ani po schůzce v ČS ve čtvrtek 26.5. nebylo dosaženo žádné změny. Ing. Chylíková, Ph.D. zjistí možnosti výhodnějších podmínek vedení účtu v jiných bankách.

ad 4)
Výbor ZO VOS diskutoval o benefitech pro zaměstnance v oblasti telekomunikačních služeb, probíral zjištěné informace o situaci a možnostech na jiných VŠ. Na základě zjištěných poznatků bylo rozhodnuto, že PhDr. B. Volfová vznese požadavek ohledně těchto benefitů na vedení školy.

ad 5)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná 19. 9. 2016.

V Praze dne 20. 6. 2016

Zapsala B. Volfová