Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 23.11.2015

23. listopadu
2015

Přítomni: Chylíková, Novotný, Otavová, Volfová, Zmeková

Omluven: Dvořák

Program:

  1. Materiály na KR 24. 11. 2015
  2. Příprava setkání seniorů dne 8.12.15
  3. Různé

 

ad 1)
Výbor projednal materiály na KR 24.11.15 – bez připomínek. Zúčastní se Volfová.

ad 2)
Členové výboru se dohodli na dalším postupu při přípravách prosincového setkání seniorů.
Dne 8.12. bude třeba se sejít alespoň hodinu před zahájením akce, tedy ve 14 hod.

ad 3)
V souvislosti s ukončením pracovního poměru doc. Novotného na VŠE a následném ukončení jeho členství a práce v ZO VOS VŠE je nutné vyřešit některé administrativní žáležitosti.

 

V Praze dne 25.11.15

Zapsala B. Volfová